skip to Main Content

Budżet gminy na 2023 rok przyjęty

Podczas dzisiejszej sesji radni 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” przyjęli projekt budżetu gminy na 2023 rok przygotowany przez burmistrza.

Dochody gminy na 2023 rok zostały zaplanowane na poziomie 91,8 mln zł; natomiast wydatki 102,9 mln zł, z czego 33,5 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje. Planowany deficyt wyniesie 11,2 mln zł.

Back To Top
Skip to content