skip to Main Content

Nowe zasady Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Od stycznia 2023 roku Program Czyste Powietrze w nowej odsłonie. Najwyższy poziom dofinansowania (zakładając kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną) wzrośnie ponad dwukrotnie. Osoby ubiegające się o podstawowy poziom dofinansowania będą mogły otrzymać 66 tys. zł, w podwyższonym 99 tys. zł, a w najwyższym 135 tys. zł. Tak jak do tej pory wszystko to w formie bezzwrotnej dotacji. Warunkiem otrzymania najwyższych kwot będzie przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji. Z taką uznaje się zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%.

Zwiększeniu ulegną również wartości progów dochodowych, które kwalifikują do uzyskania dofinansowania. W podstawowym poziomie dofinansowania próg dochodowy zostanie podniesiony ze 100 tys. zł do 135 tys. zł. W podwyższonym poziomie dofinansowania próg dochodowy w gospodarstwie wieloosobowym wyniesie 1894 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 2651 zł. W najwyższym poziomie dofinansowania w gospodarstwie wieloosobowym 1090 zł na osobę, a w gospodarstwie jednoosobowym 1526 zł.

Od stycznia wejdzie również w życie jeszcze kilka ważnych zmian. Jedną z nich będzie umożliwienie złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W efekcie, beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła, będą mogli złożyć drugi wniosek na wykonanie częściowej, jak i kompleksowej termomodernizacji budynku. Oprócz tego, wprowadzona zostanie możliwość uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmą także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3. W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku. Program zostaje też uproszczony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

Przypominamy, ze Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Urzędzie Miasta i Gminy Buk jest czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach od 10.00-15.00.

Back To Top
Skip to content