skip to Main Content

Wielka Wieś, ul. Otuska – zmiany organizacji ruchu

Wraz z powiatem poznańskim rozpoczynamy I etap przebudowy drogi 2496P, od skrzyżowania z ul. Lubrańskiego do ul. Szuberta.
Od 1 sierpnia, ruch na tym odcinku odbywa się tylko w jednym kierunku – w stronę miasta.
Dla osób dojeżdżających do posesji od strony miasta wytyczono objazd.
Informacje o bieżącej organizacji ruchu zostały także zamieszczone na tablicach w rejonie prowadzonych prac drogowych.
Back To Top
Skip to content