skip to Main Content

Wyłożony do publicznego wglądu projekt MPZP w Cieślach – etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2 i parku przemysłowego w Niepruszewie – etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

1. Projekt uchwały – tekst planu – Cieśle w sąsiedztwie A2

2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały – rysunek planu – Cieśle w sąsiedztwie A2

3. Prognoza oddziaływania na środowisko – Cieśle w sąsiedztwie A2

Back To Top
Skip to content