skip to Main Content

Branżowa Szkoła w Buku – dlaczego warto ją wybrać?

Celem nauki w Branżowej Szkole I Stopnia w Buku jest przygotowanie do wykonywania wybranego zawodu, a następnie płynne wejście na rynek pracy. Wybierając ten typ szkoły ponadpodstawowej, należy nastawić się na zdobycie praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy. Utworzone w szkole klasy wielozawodowe umożliwiają elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb przedsiębiorców, a młodzieży dają szansę zdobywania kwalifikacji w różnych zawodach.

Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem traktowanym jako młodociany pracownik.
Ucząc się w tego typie szkoły zyskuje się:

  • wykształcenie zasadnicze branżowe,
  • możliwość nauki przedmiotów zawodowych,
  • praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej,
  • możliwość podjęcia pracy lub kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Back To Top
Skip to content