skip to Main Content

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli w Mieście i Gminie Buk w roku szkolnym 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się drogą elektroniczną od 6 marca 2023 r, przez dedykowaną platformę po adresem: nabor.pcss.pl/buk.

Wnioski można złożyć do maksymalnie trzech wybranych placówek. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru do 15 marca 2023 r.

  1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
  2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat (art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
  3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 20 do 24 lutego 2023 r. Brak deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu.
  4. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta i Gminy Buk.

Lista przedszkoli publicznych na terenie naszej gminy:

Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku
ul. kpt. W. Wegnera 10, 64-320 Buk
www.przedszkole-halabala.pl | e-mail: | tel. 618 140 871

Przedszkole Publiczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo w Buku
pl. St. Reszki 26, 64-320 Buk
www.przedszkolebuk.pl | e-mail: | tel. 618 140 240

Przedszkole nr 2 Złoty Kogucik w Niepruszewie
ul. Żytnia 32, 64-320 Niepruszewo
www.zloty-kogucik.pl | | tel. 663-587-206

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. dr Lecha Siudy w Szewcach
ul. Bukowska 151, 64-320 Szewce
www.spszewce.edupage.org | e-mail: | tel. 618 140 872

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie
ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 64-320 Dobieżyn
www.spdobiezyn.pl | e-mail: | tel. 618 140 941

Pliki do pobrania:

Back To Top
Skip to content