skip to Main Content

Język angielski: nauka przez zabawę

We wrześniu ubiegłego roku nasza gmina przystąpiła do programu „Dwujęzyczne dzieci”, którym zostały objęte dzieci ze żłobka i z przedszkola oraz uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych, w sumie około 500 dzieci. Na rezultaty nie trzeba było długo czekać. Czas na podsumowanie pierwszego półrocza pracy.

Celem zajęć jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim, w czasie codziennych zabaw i aktywności, tak by angielski nie był dla nich językiem obcym. Program ma na celu rozbudzenie motywacji do nauki języków obcych. Służy ku temu specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych, zarówno indywidualnych jak i grupowych.

Pierwszym krokiem w prowadzeniu programu „Dwujęzyczne dzieci” w gminie był udział przedstawicieli gminnych placówek oświatowych w lekcjach pokazowych, przeprowadzonych przez koordynatorki projektu podczas którego dowiedzieli się, czym jest program, jakie są jego zalety, w jaki sposób można go wdrażać w codziennej pracy z wychowankami. Każda z placówek otrzymała pakiet pomocy dydaktycznych dla nauczycieli – nowoczesne metody multimedialne oraz maskotki – zestaw pluszaków, które towarzyszą dzieciom w poznawaniu języka angielskiego. I tak rozpoczęła przygoda z programem.

Najmłodsi poznają nowy język

Już najmłodsze dzieci – ze żłobka „Bukowianka” bardzo pozytywnie zareagowały na naukę. – Do zajęć wykorzystywany jest kurs „Baby Beatles”, adresowany do dzieci w wieku do czterech lat. Kurs składa się z krótkich filmików o różnorodnej tematyce dedykowanej na każdy dzień, w których bohaterowie – żuczki śpiewają piosenki. Podczas emisji materiału filmowego opiekun powtarza na głos kluczowe czasowniki lub rzeczowniki omawiane przy danym temacie, w języku angielskim oraz języku polskim. Dzieci rozpoznają wszystkie główne postaci – żuczki, powtarzają angielskie słowa i często dołączają do śpiewania piosenek. Dodatkowo ich znaczenie obrazowane jest poprzez ciało, na przykład przy nauce słowa „jump”, nauczyciel przedstawia jego znaczenie poprzez podskok i zachęca dzieci do naśladowania – mówi Iwona Skibińska-Talukder,  dyrektor Miejskiego Żłobka „Bukowianka”. – Zabawy językowe łączą się często z innymi obszarami rozwoju, takimi jak umiejętności poznawcze czy emocjonalne. Ważne, aby nauka była zintegrowana z naturalnym procesem rozwoju dziecka, a nie stawiała zbyt dużego nacisku na formalną edukację w młodym wieku. Zabawa powinna być głównym elementem, pozwalając dzieciom cieszyć się procesem nauki języka angielskiego. Naturalny sposób eksploracji nowych dźwięków i słów jest tutaj kluczowy.

Sławomira Polcyn, dyrektor Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku opowiada: – Najmłodsze grupy przedszkolne, dzieci 3 i 4 letnie poznały cztery sympatyczne żuczki, które w każdej z sal mają swoje miejsce i towarzyszą im w trakcie wykonywania różnych aktywności w ciągu dnia. Dzięki przygodzie z maskotkami dzięki zyskały codzienny kontakt z językiem angielskim. Poprzez zabawy muzyczne, ruchowe i plastyczne nauczyły się skuteczne wykorzystywać umiejętności językowe. Powtarzają i utrwalają nie tylko pojedyncze słowa, ale również całe zwroty i zdania. Też odpowiednie połączenie tekstu z muzyką ułatwia zapamiętywanie i powtarzanie, pomaga w wykształceniu się odpowiednich nawyków wymowy. Wychowankowie chętnie biorą udział w odgrywaniu ról, także z użyciem maskotek – naśladując ciekawe przygody bohaterów. Dzieci rozwijają zainteresowanie związane z poznaniem nowego języka, nabywają nowe umiejętności. Poznają nowy język zgodnie ze swoimi możliwościami rozwojowymi, a tym samym wyrównują szanse edukacyjne na początkowym etapie nauczania, też nabierają pewności siebie, a część odkrywa zdolności językowe.

 

Starsi z angielskim już na stałe

Jak radzą sobie starsze dzieci – uczniowie pierwszych klas szkół? Pierwsze miesiące projektu podsumowuje Joanna Christop, dyrektor SP im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie: – Zajęcia prowadzimy w środowe poranki, a w miarę możliwości staramy się w codziennej pracy wplatać angielskie słówka. Cykliczne spotkania z bohaterami projektu przeplatamy filmami i piosenkami zawartymi w materiałach. Dzieci tańczą, śpiewają utrwalając poznawane słówka. Bohaterowie projektu na stałe zagościli w klasach pierwszych, stając się ich integralną częścią.

W salach lekcyjnych pojawiły się dwujęzyczne gazetki, a maskotki są wyeksponowane w centralnym miejscach klasy. – Razem z bohaterami programu: pieskiem, kotkiem, misiem oraz dziewczynką uczniowie poznają język angielski poprzez zabawę. Chętnie przyswajają nowe słowa oraz zwroty. Urozmaicone zajęcia – oparte na wyświetlanych historiach „story tells”, nauce piosenek, angielskich słówek i zwrotów, zawartych w multimedialnych słownikach lub wydrukowanych fiszkach, dołączonych do programu – spotykają się z dużym zainteresowaniem uczniów. Podczas lekcji dzieci chętnie witają się z maskotkami – bohaterami historyjek, odnoszą się do wysłuchanych opowieści, proponują swoje zakończenia – opowiada Kamila Kaseja, dyrektor SP im. Bohaterów Bukowskich w Buku.

Marlena Kwiecińska-Kańduła, dyrektor SP im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie, dzieli się swoimi wrażeniami z pierwszych miesięcy nauki: – W grupie Zeberki materiał został zrealizowany z 18 tematów. Najmłodsze dzieci uczą się z czterema żuczkami, a zajęcia odbywają się codziennie przed śniadaniem. We wtorki i piątki materiał jest szerzej realizowany podczas zajęć z języka angielskiego. Dzieci najbardziej lubią piosenki, dzięki którym szybko zapamiętują nowe słówka. Bohaterowie Keri i Tom bardzo przypadły do gustu przedszkolakom. W klasie pierwszej zajęcia odbywają się prawie codziennie, są często przeplatane z lekcjami z podstawy programowej, wykorzystując przy tym materiały papierowe – karty pracy i ilustracje przedstawiające dane słownictwo.

O programie dwujęzyczności mówi też dyrektor SP im. dr Lecha Siudy w Szewcach, Miroława Zwęgrocka: – Obcując z pluszakami, dzieci podczas codziennej zabawy z językiem angielskim, poznają imiona bohaterów programu. W młodszej grupie przedszkolnej, bazującej na serii ,,Baby Beetles”, są to małe żuczki. W starszej grupie przedszkolnej (w klasie ,,0”) oraz w klasie pierwszej, korzystają z serii ,,Tom i Keri” poziom A –z pieskiem, kotkiem, misiem oraz dziewczynką. W przyswajaniu nowych zwrotów oraz słów pomagają skoczne piosenki, krótkie materiały video, pozyskane z projektu oraz zgromadzone w sali rekwizyty. W trakcie kursu dzieci poznają wiele słów po angielsku, a napotkane podczas realizacji zadań znane słowa, utrwalają podczas zabaw. Po pierwszym semestrze w grupie ,,0” odbył się quiz, w którym dzieci wykazały się znajomością słówek z całego półrocza i zostały nagrodzone odznakami ,,Dwujęzyczne Dzieci”. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w nauce poprzez zabawę z nowymi przyjaciółmi – wykrzykując im na pożegnanie: See you soon!

A po angielsku jak to się mówi?

Program „Dwujęzyczne Dzieci” daje możliwość codziennego wplatania w szkolną i przedszkolną rzeczywistość mowy w języku angielskim. Z rozmów z nauczycielami wynika, że dzieci uczą się mówić po angielsku nie tylko w czasie zajęć z języka angielskiego. Utrwalają słówka także w czasie innych aktywności, na przykład zajęć plastycznych – poznają kolory, zajęć matematycznych – nazywają cyfry. Angielski jest wplatany do codziennych czynności, a dzieci coraz częściej pytają – a po angielsku jak to się mówi? Wnioskować można, że język angielski jest dla nich coraz bardziej naturalny. Nauczyciele mają nadzieję, że poprzez ciągłe spotkania z językiem angielskim dzieci w przyszłości będą potrafiły posługiwać się nim jak językiem ojczystym.

Back To Top
Skip to content