skip to Main Content

Zebrania wiejskie – terminy

We marcu br. odbędą się zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach:

01 marca godz. 19.00
Sołectwo Cieśle
Wiata Biesiadna Cieśle

04 marca godz. 19.00
Sołectwo Dakowy Suche
WDK Dakowy Suche

06 marca godz. 19.00
Sołectwo Dobra-Sznyfin
WDK Dobra

11 marca godz. 19.00
Sołectwo Wielka Wieś
Sala Miejska w Buku

12 marca godz. 19.00
Sołectwo Otusz
WDK Otusz

13 marca godz. 19.00
Sołectwo Kalwy
WDK Kalwy

14 marca godz. 19.00
Sołectwo Niepruszewo
WDK Niepruszewo

15 marca godz. 19.00
Sołectwo Szewce
Sala OSP Szewce

18 marca godz. 19.00
Sołectwo Pawłówko–Wiktorowo
Sala Miejska w Buku

25 marca godz. 19.00
Sołectwo Dobieżyn
WDK Dobieżyn

28 marca godz. 19.00
Sołectwo Żegowo-Wysoczka-Wygoda
WDK Żegowo

Back To Top
Skip to content