skip to Main Content

Zapewnienie uczniom warunków do nauki i pracy

Szanowni Pracodawcy,

zwracamy się z ogromną prośbą o stworzenie w roku szkolnym 2023/2024 dodatkowych miejsc i warunków do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez uczniów branżowych szkół I stopnia, którzy chcą zdobyć zawód.

Przed absolwentami szkół podstawowych i ich rodzicami kolejny trudny rok związany z rekrutacją do wymarzonych szkół, związany z wyżem demograficznym i kumulacją roczników. Szkoły ponadpodstawowe planują uruchomienie dodatkowych oddziałów z wykorzystaniem wszystkich zasobów kadrowych i lokalowych. Konieczna jest jednak ścisła współpraca w zakresie możliwości odbywania praktyk zawodowych przez uczniów – młodocianych pracowników. Należy podkreślić, że za rok zderzymy się z niżem demograficznym i do szkół ponadpodstawowych trafi zdecydowanie mniej uczniów, dlatego warto rozważyć przyjęcie od 1 września 2023 roku większej grupy młodzieży, żeby zapewnić sobie płynność i ciągłość zatrudnienia młodocianych pracowników.

Liczymy na Państwa zrozumienie i gotowość współpracy.

Z poważaniem,
Dyrekcja Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku

Back To Top
Skip to content