skip to Main Content

Czesław Pakuła sołtysem w Szewcach od 35 lat

9 marca br. Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w Szewcach zorganizowali spotkanie w sali wiejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzn i Dnia Sołtysa. Organizatorzy postanowili też, aby podczas uroczystości uhonorować 35 lat pełnienia funkcji sołtysa przez Czesława Pakułę. Świętowanie tego jubileuszu było niespodzianką dla sołtysa, a zachowanie tajemnicy do ostatniej chwili było dla organizatorów niemałym wyzwaniem. Wszystkim udało się dochować sekretu i uroczystość okazała się prawdziwą niespodzianką dla jubilata.

Wśród zaproszonych gości na spotkanie przybyli Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam, Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek, dyrektor Biblioteki i Kina Hubert Wejmann, były burmistrz Stanisław Filipiak, radny z Szewc Paweł Cieślak oraz przedstawiciele Szewc: Rady Sołeckiej, panie z Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej, Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, Zarządu Kółka Rolniczego, panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkanki.

Gości przywitała przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich pani Maria Mądroszyk i przypominała osiągnięcia i zasługi długoletniego sołtysa. Czesław Pakuła niezmiennie przez dziesięciolecia cieszy się zaufaniem i sympatią mieszkańców, często jako pierwszy wysłuchując o bolączkach i problemach, podejmując niezbędne interwencje. To właśnie sołtysi są najbliżej społeczności swoich miejscowości, nade wszystko jednak ciężko pracując, organizując życie wsi. Swój urząd pełnią honorowo, poświęcając pracy społecznej dużo serca i czasu.

Jubilat nie tylko od 35 lat pełni funkcję sołtysa Szewc, ale jeszcze dłużej, bo przez 40 lat był prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szewcach, a w szeregach OSP był już od lat młodzieńczych, przyczyniając się do remontu strażnicy oraz sali OSP w Szewcach i dbając o jej wyposażenie.

Do jednych z najważniejszych działań, jakie udało się przeprowadzić na terenie sołectwa jest rozbudowa szkoły, remont sali wiejskiej, otwarcie nowego boiska do piłki nożnej, starania o oczyszczenia dwóch stawów, postawienie figury św. Idziego, zorganizowanie pomocy dla osób poszkodowanych w gminie Jemielno i Suchej Beskidzkiej. Niemniej ważna jest też działalność sołtysa na rzecz integracji społecznej mieszkańców Szewc. Dzięki dobrej współpracy z radą sołecką, kołem gospodyń wiejskich, kołem emerytów i rencistów w sołectwie odbywają się dożynki, spotkania noworoczne, zakończenie lata i inne okolicznościowe uroczystości.

Za swoją działalność Czesław Pakuła został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i medalem „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” oraz wyróżnieniem przyznawanym przez gminę – „Dla dobra Miasta i Gminy Buk”.

Wszyscy są zgodni co do tego, że Czesław Pakuła jest sołtysem z zamiłowania, dla którego ta funkcja to prawdziwa misja i powołanie.
Po złożeniu życzeń i gratulacji dla jubilata odpalono race na okolicznościowym torcie.
A po słodkim poczęstunku uczestnicy imprezy biesiadowali przy uroczystej kolacji, którą przygotowały panie z KGW.

Na zakończenie spotkania przybyłe panie otrzymały upominki od przedstawicieli miejscowych organizacji oraz tulipany od burmistrza Pawła Adama. Panie z Szewc pamiętały też o Dniu Mężczyzn, który obchodzony jest 10 marca i również panowie dostali miłe podarunki.

Uroczystość była sympatycznym spotkaniem integrującym mieszkańców Szewc. Wśród wspomnień i radosnych rozmów minęła w przyjemnej atmosferze.

Back To Top
Skip to content