skip to Main Content

Nowy sprzęt komputerowy dla Szkoły Branżowej w Buku

Branżowa Szkoła I stopnia w Buku z nowym sprzętem komputerowym.
Przekazaliśmy 22 grudnia na ręce pani Dyrektor Karoliny Wawrzyniak 40 laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, a także 5 tabletów graficznych do prowadzenia zajęć (zwłaszcza praktycznych i poza terenem szkoły) oraz 4 tablety dla uczniów i nauczycieli.
Sprzęt zakupiliśmy z pozyskanych środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.
Wartość projektu wyniosła ponad 205 tys. zł., w tym 174 tys. pozyskanych środków WRPO.

Nowy sprzęt komputerowy dla Szkoły Branżowej w Buku

Back To Top
Skip to content