skip to Main Content

Nowe publiczne przedszkole w Niepruszewie

We wrześniu br., w Niepruszewie przy ul. Żytniej otwarte zostanie nowe przedszkole. Placówka planuje przyjąć docelowo 125 dzieci. Trwa jeszcze nabór dzieci, jest też prowadzona rekrutacja personelu oświatowego.

To stan na maj 2021 roku, kiedy przedszkole już prawie powstało i odbywa się do niego rekrutacja. Ale cofnijmy się w czasie o dwa lata, wtedy placówki jeszcze nie było. Dyrektor instytucji, gdzie do tej pory chodziły dzieci, musiał borykać się z niemałymi problemami lokalowymi. Zaś rodzice zastanawiali się, gdzie posłać swoje dzieci. Stąd pomysł na nowe przedszkole. Ale po kolei.

Problemy lokalowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Obowiązkiem gminy jest zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat, zamieszkałych na jej obszarze, których rodzice złożyli wnioski podczas postępowania rekrutacyjnego.

Pani Joanna Christop, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie wielokrotnie kierowała do urzędu i radnych informacje o trudnych warunkach lokalowych w prowadzonej placówce oświatowej. – Dwa lata temu nasiliły się problemy, zarówno szkoły jak i przedszkola. Okazało się, że coraz trudniej jest przyjąć wszystkie chętne dzieci do przedszkola. Z roku na rok zwiększa się liczba mieszkańców Niepruszewa i okolic, przybywa też dzieci. Na potrzeby przedszkola w naszym zespole szkół możemy przeznaczyć jedynie trzy sale lekcyjne i jedną łazienkę. Warunki lokalowe są trudne i nie odpowiadają obowiązującym standardom, szczególnie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom – mówi Joanna Christop, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie.

Jak problem został rozwiązany

Po zapoznaniu się z warunkami lokalowymi oraz po spotkaniach z kierownictwem placówki, jak również przedstawicielami rodziców, urząd nie zbagatelizował problemu i w ubiegłorocznych planach pracy komisji uwzględniono podjęcie tej tematyki. Na jednej z wyjazdowych komisji, która odbyła się 18 lutego ub.r. radni mieli możliwość ocenić sytuację lokalową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepruszewie. Wówczas podjęto pierwsze kroki w celu rozwiązania narastającego problemu braku miejsc dla przedszkolaków.

– W tym celu zwizytowano Wiejski Dom Kultury w Niepruszewie, który początkowo był brany pod uwagę pod zaadaptowanie i przeniesienie sal przedszkolnych. Jednak z uwagi na obowiązujące przepisy budowlane, warunki lokalowe nie spełniały standardów prowadzenia w tym miejscu zajęć dla dzieci. Aby zaadaptować je na potrzeby placówki należałoby przeznaczyć duże środki finansowe z budżetu Miasta i Gminy Buk, a wówczas i tak jak zresztą w chwili obecnej, brak jest dostępnych programów i dofinansowań zewnętrznych, o które można byłoby się starać na tego typu przedsięwzięcia. Na szczęście w stosunkowo krótkim czasie udało się znaleźć zarówno inwestora, który z sukcesem realizował już podobne inwestycje w sąsiednich gminach, jak i działkę w atrakcyjnej lokalizacji, która jest dogodnie usytuowana i skomunikowana, co ma istotne znaczenie dla rodziców przywożących swoje dzieci do przedszkola. Gmina w ten sposób zyskała dodatkowe miejsca przedszkolne w atrakcyjnej lokalizacji i tym samym poprawią się warunki lokalowe do prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej – mówi Sylwia Wzgarda, inspektor ds. oświaty Urzędu Miasta i Gminy Buk.

Budowaniem i prowadzeniem przedszkola w Niepruszewie podjął się zająć Remigiusz Stein, przedsiębiorca z Wielkopolski. – Pierwsze przedszkole publiczne prowadzone przez operatorów prywatnych założyliśmy w 2007 roku na terenie gminy Swarzędz. Od tamtego czasu mamy już 11 przedszkoli na terenie wielu wielkopolskich gmin, m.in. w Tarnowie Podgórnym, Swarzędzu, Dopiewie, Komornikach, Rokietnicy, ostatnio też w Gorzowie Wielkopolskim – mówi Remigiusz Stein.

Bez pozyskania prywatnego inwestora chcącego prowadzić przedszkole w Niepruszewie otwarcie nowej placówki nie byłoby możliwe. Trudno byłoby znaleźć pieniądze w budżecie na tak dużą inwestycję, jaką jest budowa nowego przedszkola.

Prywatne, a jednak publiczne

W styczniu br. odbyło się spotkanie on-line przedstawicieli urzędu i Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z inwestorem przedszkola. Udało się rozwiać wszelkie wątpliwości rodziców co do statusu przedszkola, które jest placówką należącą do prywatnej spółki, ale działa jako przedszkole publiczne. To znaczy, że rodzice zapłacą za miejsce dla dziecka tyle samo, co w placówce gminnej. Przedszkole spełnia wszelkie standardy i normy określone przepisami, w której koszt po stronie rodzica będzie taki jak w przedszkolach gminnych.

 Obecnie dzieci jeszcze chodzą do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ale prowadzona jest rekrutacja do nowego przedszkola i docelowo nastąpi wygaszanie oddziałów przedszkolnych w tej placówce. – Nowe przedszkole oferuje dzieciom nowy standard, którego nasza szkoła nie byłaby w stanie zapewnić. Gdyby nie pomoc urzędu stanęłabym przed niemałym problemem podczas trwającej rekrutacji do przedszkoli. Co zrobić z 25 dziećmi, dla których już by nie było miejsca. Dzięki tej inwestycji szkoła zyska sale lekcyjne do tej pory wykorzystywane na potrzeby przedszkolaków, gdzie będzie można prowadzić zajęcia dla uczniów – mówi Joanna Christop, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie

Postulat dotyczący poprawy warunków lokalowych często był podnoszony przez przedstawicieli rodziców. Jak mówi Maciej Króliczak, przewodniczący Rady Rodziców w Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Niepruszewie: – Już od dawna zabiegaliśmy o to, aby nowe przedszkole powstało. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to inwestycja, która wymaga niemałych nakładów finansowych. Udało się i dzieci zyskały placówkę z prawdziwego zdarzenia, w bardzo dobrych warunkach lokalowych.

Trwają jeszcze prace na placu zabaw nowego przedszkola i nad zagospodarowaniem terenów zielonych. W połowie maja dyrektor nowej placówki, Katarzyna Gruszecka odbierze klucze do przedszkola i dopiero wtedy ruszą prace związane z umeblowaniem pomieszczeń: wyposażenie sal, kuchni, sanitariatów, zakup zabawek, zeszytów i innych pomocy oraz zagospodarowaniem placu zabaw. Na ostatni tydzień sierpnia zaplanowano „drzwi otwarte” i do przedszkola zostaną zaproszeni rodzice wraz z dziećmi.

Nowocześnie i ciekawie

I tak w Niepruszewie powstaje nowoczesny, przestronny budynek zaprojektowany na potrzeby przedszkola, które ma już swoją nazwę – „Złoty Kogucik”. Budynek mieści pięć sal dydaktycznych z bezpośrednim dostępem do węzłów sanitarnych. Duże kolorowe sale zabaw wyposażone zostaną w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Placówka posiada też wygodną szatnię. Zaplecze kuchenne umożliwi przygotowywanie pierwszego i drugiego śniadania oraz wydanie dwudaniowego obiadu przygotowanego przez firmę cateringową z uwzględnieniem potrzeb dzieci z alergiami pokarmowymi. Przedszkole otacza ogrodzony, bezpieczny plac zabaw. Wyposażony jeszcze zostanie w piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawki i inne urządzenia, które zagwarantują dzieciom doskonałą zabawę na świeżym powietrzu przez cały rok.

Przedszkole ma powierzchnię ponad 500 m², na razie jest w nim pięć oddziałów, docelowo może być nawet siedem. Zwiększenie liczby oddziałów wiąże się jednak z rozbudową placówki i jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić.

Nad edukacją i bezpieczeństwem przedszkolaków czuwać będzie w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W każdej grupie pracować będzie jeden nauczyciel i jedna pomoc nauczyciela, którzy zapewnią dzieciom bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój. Przedszkole zapewni podopiecznym zajęcia rytmiczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, profilaktykę i terapię logopedyczną, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia z języka angielskiego. Pracę dydaktyczną wspierać mają między innymi warsztaty plastyczne, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wycieczki – mówi Katarzyna  Gruszecka, dyrektor Przedszkola Publicznego w Niepruszewie.

W godzinach od 8 do 13 opieka nad dzieckiem w przedszkolu będzie bezpłatna. Za pozostałe godziny pobytu (podobnie jak w placówkach gminnych), rodzic będzie ponosił opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę. Placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00.

Zapisy dzieci przyjmowane są pod numerem telefonu 663-587-206.
https://www.zloty-kogucik.pl/

Back To Top
Skip to content