skip to Main Content

Sesja nadzwyczajna – uchwała w sprawie zamiaru przystąpienia do “SELEKT”

SELEKT – po sąsiedzku, wśród swoich.

Na wtorkowej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Buk radni podjęli uchwałę o zamiarze przystąpienia gminy Buk do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu.

Po wystąpieniu ze Związku Międzygminnego GOAP z siedzibą w Poznaniu (informacja zamieszczona w aktualnościach: https://buk.gmina.pl/3062-radni-za-wystapieniem-z-goap-u/) niezwłocznie trzeba było podjąć decyzję, czy gmina zdecyduje się na wdrożenie samodzielnego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, czy będzie się ubiegać o członkostwo w innym związku.

Najważniejsze wyzwanie w tym roku       

Jak na wstępie powiedział burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam, bez względu na to co postanowią radni, urząd czeka bardzo dużo pracy. Wprowadzenie nowego sytemu odbioru i zagospodarowania odpadów od 1 stycznia 2022 roku jest najważniejszym tegorocznym zadaniem, przed którym stoi nasza gmina. Przygotowanie i zmiana całego procesu są bardzo czasochłonne i wymagają wielu procedur administracyjnych. Będzie to ogromne wyzwanie przede wszystkim dla urzędników, aby zapewnić mieszkańcom naszej gminy, w miarę jak najmniej kłopotliwe przejście z jednego systemu zarządzania odpadami na drugi. System ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców, i być wdrażany bez problemów. Burmistrz zwrócił się więc do radnych, aby w planach prac najbliższych komisji uwzględnić przygotowania gminy, urzędu, mieszkańców do nowych zasad funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.

Zanim podjęto decyzję

Na kilka dni przed posiedzeniem sesyjnym, zgodnie z obietnicą Burmistrza, radni otrzymali niezbędne materiały i analizy do zapoznania się dotyczące m.in. zarówno zorganizowania na terenie Miasta i Gminy Buk systemu odbioru i zagospodarowania odpadów od 1 stycznia 2022 roku, jak też związane z przystąpieniem do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu.

Odpowiednio wcześniej radni mogli się też zapoznać z informacjami na temat ewentualnych możliwości realizacji odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Miasta i Gminy Buk przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku. Z przedstawionych materiałów jednoznacznie wynikało, że decydując się na przekazanie zadań komunalnej spółce, trzeba by się liczyć z dużymi nakładami finansowymi w wysokości co najmniej 10 mln zł, zarówno ze strony gminy, jak i indywidualnych odbiorców. Właśnie z tych powodów, jak i organizacyjno-kadrowych, ten wariant nie znalazł uznania wśród radnych.

Na wtorkowej sesji radni wielokrotnie wracali do tematu wyjścia Buku ze Związku Międzygminnego GOAP. Radny Tomasz Plewa, Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty mówił, że funkcjonowanie przez dziesięć lat w tak dużym związku, zdominowanym przez samorząd miasta Poznań, dla mniejszej gminy jaką jest Buk, od początku nie miała większej racji bytu. Jak dodała radna Elżbieta Batura, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych: – Wychodząc z GOAP’u i przystępując do mniejszego związku, wracamy do domu. Wreszcie przestaniemy być zieloną, samotną wyspą na tle sąsiadujących z nami gmin.

Burmistrz rekomenduje „SELEKT”

Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam przekazał informację na temat sposobu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu i zarekomendował przystąpienie właśnie do tego związku międzygminnego. Swoją propozycję argumentował korzystnymi zasadami gospodarowania odpadami na terenie tego związku oraz m.in. strukturą „SELEKTU”, którą tworzy 17 gmin (z 6 powiatów) porównywalnych do naszej, takie jak m.in. Dopiewo, Opalenica, Stęszew, Zbąszyń. Podjął się rozmów z innymi członkami związku międzygminnego, którzy są w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, opinie były pozytywne i dlatego rozpoczął wstępne rozmowy w tym zakresie. Jeszcze przed nadzwyczajnym posiedzeniem sesyjnym Burmistrz skontaktował się z przedstawicielami Związku Międzygminnego „SELEKT” w celu zorientowania się, jakie są realne możliwości przystąpienia do związku. Po wstępnej akceptacji, z sugestią, aby decyzja przez Radę Miasta i Gminy Buk została podjęta jak najszybciej (niezbędny jest czas na przygotowanie i wdrożenie wszelkich zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, które obowiązuje na terenie nowego związku międzygminnego), zwrócił się do radnych z propozycją uchwały w tym zakresie.

Jak mówił burmistrz: – Składam Państwu propozycję najbardziej realną dla naszej gminy. Determinuje nas przede wszystkim czas, którego już po prostu nie mamy. Przystępując do „SELEKTU” będziemy po sąsiedzku, można powiedzieć wśród swoich, czyli w towarzystwie gmin, których problemy są podobne do naszych. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że żaden system nie jest idealny. Też i tu mogą pojawić się pewne trudności, z którymi będziemy musieli sobie poradzić. I co bardzo ważne dla mieszkańców, postaramy się zadbać o to, aby opłaty były dla nich możliwie niskie, a odbiór odpadów realizowany jak najlepiej.

Podczas rozpoczętej dyskusji radni nie mieli najmniejszych wątpliwości, że decyzje w sprawie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów należy podjąć jak najszybciej, a gminy nie stać na wdrożenie kosztownego i samodzielnego systemu. Udział w Związku Międzygminnym „SELEKT” wydaje się najlepszym rozwiązaniem i jak zostało jednoznacznie powiedziane, bezpiecznym i korzystnym.

Ze strony radnych pojawiły się szczegółowe pytania dotyczące np. kto zajmie się przygotowaniem deklaracji i zebraniem danych od mieszkańców Miasta i Gminy Buk, co z pojemnikami, co z odpadami w nieruchomościach niezamieszkanych, jakie będą koszty przystąpienia do nowego związku międzygminnego. Radni sygnalizowali też trudności w kontaktach telefonicznych mieszkańców z pracownikami „SELEKTU”; wnioskowano, aby zdecydowanie usprawnić ten element współpracy na przyszłość. Ten ważny postulat na pewno będzie wzięty pod uwagę w dalszych rozmowach. Radni pytali i poruszali wszelkie kwestie, które zarówno w przypadku przystąpienia do związku, czy też w przypadku utworzenia samodzielnego systemu gospodarowania odpadami i tak należałoby wyjaśnić, i rozstrzygnąć. Jak burmistrz przekonywał, nie powinny one dziś determinować decyzji radnych. Faktem jest, że gmina do tego nowego systemu i tak musi się odpowiednio przygotować, dostosowując się i wdrażając zasady obowiązujące w nowym związku międzygminnym, ale czasu jest naprawdę bardzo mało.

Radna Elżbieta Batura, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych zaproponowała, aby w miarę zmniejszania się obostrzeń epidemiologicznych zorganizować wyjazd radnych do Związku Międzygminnego „SELEKT” w Czempiniu. Byłaby okazja, aby na miejscu zapoznać się z tematem, zobaczyć w praktyce jak przebiega proces gospodarowania odpadów. Burmistrz zobowiązał się, że propozycja takiej wizyty zostanie przedstawiona kierownictwu związku.

Radny Tomasz Plewa, Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty przypomniał, że wyjście z GOAP-u nie jest jednoznaczne z tym, że mieszkańcy Buku nie będą musieli płacić za dotychczasowe usługi jeszcze do końca tego roku. – Przyjęte wcześniej zobowiązania będą nadal obowiązywać, bo do końca roku będziemy jeszcze w strukturach GOAP.

Podziękowano też Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk Pawłowi Adamowi za inicjatywę i szybkie, zdecydowane działania w sytuacji wystąpieniu ze Związku Międzygminnego GOAP i rozpoczęcie rozmów z nowym związkiem międzygminnym, dzięki czemu radni podejmując decyzję i wyrażając chęć wstąpienia do nowego związku otrzymali realne rozwiązanie, które pozwoli gminie i mieszkańcom zapewnić sprawny odbiór i zagospodarowanie odpadów już od 1 stycznia 2022 roku. Zanim jednak doszło do głosowania, Piotr Goroński, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk zaapelował do radnych o wyraźne opowiedzenie się za lub przeciw proponowanym rozwiązaniom, a tym samym nie wstrzymywanie się od głosu, bo to zbyt ważna kwestia do rozwiązania.

Radni za przystąpieniem do „SELEKTU”

Radni prawie jednogłośnie podjęli uchwałę intencyjną wyrażającą zamiar przystąpienia Miasta i Gminy Buk do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. Jednak pomimo apelu Przewodniczącego, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Co dalej?

Teraz czas na ruch Związku Międzygminnego „SELEKT”, w tym zmiana statutu związku i przygotowanie pozostałych regulacji uwzględniających członkowsko naszej gminy. Kluczowa będzie jednak ostateczna uchwała Rady Miasta i Gminy Buk o formalnym przystąpieniu naszej gminy do związku, co powinno nastąpić w najbliższych tygodniach.

Back To Top
Skip to content