skip to Main Content

GOAP – sprawdź aktualny indywidualny numer konta bankowego

Uwaga! Od 1 stycznia 2021 roku: zmianie uległy stawki opłaty dla nieruchomości jedno- i wielorodzinnych. Obecnie wynoszą one odpowiednio 28 i 25 złotych od osoby; zmianie uległy również numery indywidualnych rachunków bankowych (kont), na które należy wpłacać opłatę za odpady.Zmiana…

7 stycznia 2021
Back To TopSkip to content