skip to Main Content

Radni za wystąpieniem z GOAP-u

Na dzisiejszej sesji radni miasta i gminy Buk przyjęli uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego GOAP z siedzibą w Poznaniu, co ma nastąpić z końcem tego roku. Taka decyzja jest związana z wcześniejszym wystąpieniem miasta Poznań z ZM GOAP…

GOAP – sprawdź aktualny indywidualny numer konta bankowego

Uwaga! Od 1 stycznia 2021 roku: zmianie uległy stawki opłaty dla nieruchomości jedno- i wielorodzinnych. Obecnie wynoszą one odpowiednio 28 i 25 złotych od osoby; zmianie uległy również numery indywidualnych rachunków bankowych (kont), na które należy wpłacać opłatę za odpady.Zmiana…

Back To Top
Skip to content