skip to Main Content

GOAP – sprawdź aktualny indywidualny numer konta bankowego

Uwaga! Od 1 stycznia 2021 roku:

  • zmianie uległy stawki opłaty dla nieruchomości jedno- i wielorodzinnych. Obecnie wynoszą one odpowiednio 28 i 25 złotych od osoby;
  • zmianie uległy również numery indywidualnych rachunków bankowych (kont), na które należy wpłacać opłatę za odpady.Zmiana ta dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych (np. domów jednorodzinnych, spółdzielni, wspólnot, ROD-ów, firm, szkół, biur itp.).

Jednocześnie:

  • mieszkańcy gmin znajdujących się na terenie Związku Międzygminnego GOAP uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualny numer konta bankowego, za pośrednictwem płatności elektronicznej lub przekazem pocztowym
  • opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszczana jest przez podmioty do tego zobowiązane bez wezwania, z góry, jednorazowo, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku.

Informacja o zmianie wysokości opłaty została wysłana pocztą przez ZM GOAP.

Więcej informacji oraz wyszukiwarka nowych numerów konta bankowych znajdują się pod linkiem: https://cutt.ly/Vjg7eZX. Aby wyszukać numer konta, należy wpisać nr Klienta GOAP, tj. 6 ostatnich cyfr poprzedniego numeru konta bankowego, które było przypisane do danego Klienta.

Back To Top
Skip to content