skip to Main Content

Radni za wstąpieniem do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” 

Dziś odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Miasta i Gminy Buk, którą zwołał Przewodniczący Rady Pan Piotr Goroński. Tryb wyjątkowy posiedzenia wynikał z niezwłocznej potrzeby podjęcia decyzji, czy gmina zdecyduje się na wdrożenie samodzielnego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, czy ubiegać się będzie o członkostwo w innym związku. 

Na ostatniej sesji radni Miasta i Gminy Buk przyjęli uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego GOAP z siedzibą w Poznaniu, co nastąpi z końcem tego roku. Ta decyzja związana była z wcześniejszym wystąpieniem miasta Poznań z ZM GOAP ze skutkiem w dniu 01.01.2022 r. oraz planami opuszczenia związku międzygminnego przez inne gminy. Dalsze funkcjonowanie w GOAPie bez Poznania i pozostałych gmin członkowskich nie znajduje już racji bytu i jest nieuzasadnione prawnie oraz ekonomicznie.

Jednak co dalej? Na kilka dni przed dzisiejszym posiedzeniem sesyjnym, zgodnie z obietnicą Burmistrza Miasta i Gminy Pawła Adama, radni otrzymali niezbędne materiały i analizy do zapoznania się dotyczące zarówno zorganizowania na terenie Miasta i Gminy Buk systemu odbioru i zagospodarowania odpadów od 1 stycznia 2022 roku, jak też dotyczące przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu. Wcześniej radni mogli się zapoznać z informacjami nt. możliwości realizacji odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu MiG Buk przez ZGK Sp. z o.o. w Buku. Z przedstawionych materiałów jednoznacznie wynika, że decydując się na przekazanie zadań komunalnej spółce, trzeba by się liczyć z dużymi nakładami finansowymi, zarówno ze strony gminy, jak i indywidualnych odbiorców.

Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Adam przekazał również informację na temat sposobu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu i zarekomendował przystąpienie właśnie do tego związku międzygminnego. Swoją propozycję argumentował m.in. strukturą „SELEKTU”, którą tworzy 17 gmin porównywalnych do naszej, takie jak m.in. Dopiewo, Opalenica, Stęszew, Zbąszyń oraz korzystnymi zasadami gospodarowania odpadami na terenie tego związku.

Radni po prawie trzygodzinnej dyskusji przyjęli projekt uchwały dotyczący zamiaru przystąpienia Miasta i Gminy Buk do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

Relację z nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 11 maja br. opublikujemy w najbliższy czwartek.

Back To Top
Skip to content