skip to Main Content

Powiat poznański wspiera gminę Buk w kolejnych inwestycjach

Pan Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański był dzisiaj z roboczą wizytą w naszej gminie. Z burmistrzem Pawłem Adamem omawiali szereg spraw gminnych obecnie uzgadnianych ze starostwem. Tematem rozmów był również program szczepień, który z dużym sukcesem realizowany jest w Buku, właśnie dzięki współpracy m.in. Metropolią Poznań i Szpitalem Podolany.

 

Rozmowy szybko zeszły na temat inwestycji, zarówno tych, które już udało się zrealizować, jak i planowanych w naszej gminie. Podkreślano, że dofinansowanie z programów unijnych zapewnia takie możliwości rozwoju, zarówno w skali makro dla całego powiatu poznańskiego, jak i mikro dla poszczególnych miast, takich właśnie jak gmina Buk.

Jedną z ważnych inwestycji dla naszej gminy, już realizowanych, jest przebudowa drogi powiatowej Buk – Szewce, a stan jej prac sprawdzał dzisiaj Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński. Zakres prac obejmuje wzmocnienie krawędzi jezdni, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, przebudowa zjazdów, wykonanie przystanków i dojść do nich, oczyszczenie rowu, umocnienie poboczy kruszywem, a także kompleksowe odwodnienie drogi. Obecnie trwa układanie krawężników/oporników i przebudowa istniejących zjazdów na posesje. W tym tygodniu rozpoczęły się też roboty związane z frezowaniem nawierzchni.

Wykonawcą prac jest Eurovia Polska. Cały odcinek, którego długość wynosi 4,6 kilometrów ma być gotowy do końca czerwca bieżącego roku. Koszt inwestycji wynosi około 4 mln zł i w 100 proc. finansowany jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ubiegłym roku wzdłuż tego odcinka drogi zbudowano też ścieżkę rowerową (4,6 km), która powstała w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli z dofinansowaniem unijnym. Jej koszt wyniósł 7,5 mln zł. Uzupełnieniem tej inwestycji było zrealizowanie przez gminę z początkiem tego roku oświetlenia na praktycznie całym odcinku ścieżki, aż do Szewc.

– Ścieżka rowerowa na tak długim, prostym odcinku daje teraz gwarancję bezpieczeństwa zarówno rowerzystów, jak i pieszych. Podczas dzisiejszej rozmowy z panem burmistrzem często wracaliśmy do tematu planowanych ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Buk. Wiemy dobrze, że są one potrzebne. Będziemy przygotować koncepcję ścieżki z Buku do Otusza i dalej do dworca w Otuszu. Zaś kolejne inwestycje planowane dla Buku, a finansowe z budżetu powiatu poznańskiego, to przebudowa mostu w Wiktorowie, też kończymy projektowanie drogi dla Wiktorowa. Prawdopodobnie w przyszłym roku uda nam się zrealizować w Buku przebudowę ul. Otuskiej, od granicy miasta do drogi wojewódzkiej (obwodnicy) – wymieniał wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński.

 

Back To Top
Skip to content