skip to Main Content

Remonty w szkołach i przedszkolu zakończone

Wakacje to dla uczniów czas wypoczynku. Jednak to nie oznacza, że w szkołach i przedszkolach nic się nie dzieje. Jak już pisaliśmy, w placówkach oświatowych, czas ten został wykorzystany na remonty, na które z budżetu gminy przeznaczono około 450 tysięcy złotych.

W dn. 21.08.br. burmistrz MiG Buk Paweł Adam wraz z przedstawicielami urzędu zwizytował placówki oświatowe, aby zobaczyć, czy szkoły i przedszkola są odpowiednio przygotowane do nowego roku szkolnego. – Przez miesiące wakacyjne nasza uwaga była skupiona na remontach szkół i przedszkola. Większość placówek zostało wyremontowanych przed nowym rokiem szkolnym. Odświeżaliśmy, usprawnialiśmy i poprawialiśmy ich funkcjonalność, by wyglądały coraz lepiej, a przede wszystkim, by wraz z nowym rokiem szkolnym były coraz bardziej przyjazne i bezpieczne dla naszych uczniów i przedszkolaków – mówi burmistrz.

Co się zmieniło w placówkach oświatowych?

• Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku: odświeżono trzy sale przedszkolne oraz korytarz, w kuchni zainstalowano nową wentylację i lampy – 50.990 zł.

• Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku: przeprowadzono remont sześciu sal lekcyjnych, w tym informatycznej, która została rozbudowana też o instalację elektryczną; na korytarzu przebudowano instalację opraw oświetleniowych i zamontowano oświetlenia LED; nowe oprawy oświetleniowe i instalacje elektryczne wprowadzono też na korytarzu na parterze; wyremontowano świetlicę, gdzie rozbudowano instalacje elektryczne, wymieniono i zmodernizowano instalację internetową; remont dotyczył też części korytarzy wraz z klatką schodową na parterze budynku; przeprowadzono też pierwszy etap remontu szatni dla chłopców, montaż ogrodzenia panelowego oraz utwardzenie dojścia do szkoły (od ul. Otuskiej). Tablica upamiętniająca patrona szkoły (z okresu gimnazjum, w latach 1999-2017) płk. Kazimierza Zenktelera została przeniesiona z pierwszego piętra na bardziej reprezentacyjny parter. Na remonty i naprawy przeznaczono około 199.400 zł.

Szkoła Podstawowa im. dr Lecha Siudy w Szewcach: przeprowadzono kompleksowy remont dwóch sal lekcyjnych, biblioteki i dachu, zamontowano osłony grzejnikowe. Z inicjatywy Rady Rodziców bezpłatnie zostały wyremontowane dwie sale lekcyjne, materiały na ten cel zapewniła szkoła. Remont w tej placówce kosztował 68.405 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie: przestawiono balustrady schodów zewnętrznych wraz z remontem od strony boiska, też przeprowadzono remont schodów, podjazdu przy sali gimnastycznej oraz dachu nad zapleczem sali gimnastycznej, odnowiono salę po grupie przedszkolnej i korytarz – 99.650 zł.

Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie: przeprowadzono remont zapleczy sali lekcyjnych wymieniono płytki podłogowe w łazience na drugim piętrze, zamontowano osłony grzejnikowe – 38.600 zł.

Back To Top
Skip to content