skip to Main Content

Podwyżka cen gazu i sprzeciw mieszkańców

Podczas XXXV sesji Rady Miasta i Gminy Buk w dniu 30 listopada br. burmistrz Paweł Adam relacjonował działania, które zostały podjęte, w ostatnim czasie, w związku z podwyżką cen gazu o 170 procent przez spółkę G.EN. Gaz Energia.

             Burmistrz, przypomniał, że 4 października wraz z wójtem Tarnowa Podgórnego Tadeuszem Czajką spotkał się zdalnie z Członkiem Zarządu G.EN. Gaz Energia Ireneuszem Sawickim. Następnie w wyniku sprzeciwu mieszkańców wobec podwyżek cen gazu odbyła się akcja zbierania podpisów na terenie gminy, w terminie od 15 do 20 października. – Zebranych zostało łącznie prawie 4200 podpisów w zaledwie kilka dni, co pokazuje jak bardzo wprowadzona drastyczna podwyżka poruszyła i zbulwersowała całą naszą społeczność. Przy zbieraniu podpisów brało udział wiele osób, których nie sposób tutaj wymienić, ale bardzo dziękuję wszystkim i każdemu z osobna za szczere chęci i zaangażowanie – mówił burmistrz Paweł Adam.

W dalszych działaniach gminy, Sekretarz MiG Buk Aleksandra Wawrzyniak dostarczyła do spółki G.EN. Gaz Energia z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, sprzeciw mieszkańców opatrzony pismem przewodnim. Burmistrz podziękował przewodniczącemu Rady MiG Buk, wszystkim radnym i sołtysom, którzy bardzo szybko zmobilizowali się i wspólnie złożono podpisy pod pismem.

Działania podejmowane przez samorządy

19 października w Tarnowie Podgórnym odbyło się spotkanie włodarzy w sprawie podwyżek cen gazu i zawiązał się Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Przeciwko Drastycznym Podwyżkom Cen Gazu, którego sygnatariuszem jest również nasza gmina. 22 października w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Drastycznym Podwyżkom Cen Gazu, burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc złożył w Warszawie pisma sprzeciwu wobec wprowadzonym podwyżkom. Pisma otrzymali: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny oraz Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.

Kolejnymi działaniami ze strony gminy była uchwała podjęta przez Radę Miasta i Gminy Buk na sesji w dn. 26 października. Radni wyrażali w niej stanowczy protest przeciwko wprowadzonym horrendalnym podwyżkom przez G.EN. Gaz Energia. Podjęta uchwała jest jednocześnie apelem Rady MiG Buk o obniżenie cen gazu na naszym terenie.

Mieszkańcy gminy uczestniczyli też w społecznym proteście pod siedzibą G.EN. Gaz Energia w Tarnowie Podgórnym, który odbył się 5 listopada. Manifestowały tłumy, a w siedzibie spółki mieszkańcy Tarnowa Podgórnego oraz okolicznych gmin m.in. Buku, Opalenicy, Kaźmierza, Dusznik złożyli w tej sprawie pismo z postulatami podjęcia przez G.EN. Gaz Energia działań zmierzających do obniżki cen sprzedawanego przez nich gazu.

Dzięki poselskim interwencjom, jak również działaniom podejmowanym przez samorządy w ramach Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Drastycznym Podwyżkom Cen Gazu, zainicjowano niezbędne zmiany legislacyjne. 29 października br. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne. Zapisy tej nowelizacji umożliwią dostawcom gazu, w przypadku drastycznych wzrostów cen gazu na giełdzie, rozłożenie w czasie podwyżek cen detalicznych dla gospodarstw domowych, co oznacza, że jest nadzieja na wprowadzenie nowej taryfy już z obniżoną ceną za paliwo gazowe. Obecnie ta ustawa jest procedowana w Senacie. Jeżeli powyższa nowelizacja wejdzie w życie, to spółka G.EN. Gaz Energia zadeklarowała, że natychmiast złoży nowy wniosek taryfowy do Urzędu Regulacji Energetyki z propozycją niższej ceny detalicznej. Zakładając, że URE upora się z zatwierdzeniem taryfy w ciągu jednego miesiąca, to nowej, niższej taryfy można się spodziewać od 1 lutego przyszłego roku. Podczas posiedzenia komisji strona rządowa poinformowała o: projekcie zmiany ustawy Prawa energetycznego, propozycjach wprowadzenia bonu energetycznego (w wysokości 400-1050 zł) dla rodzin z najniższymi uposażeniami i obniżce VAT z 23% do 8%.


Horrendalne podwyżki cen gazu w Sejmie

Burmistrz Paweł Adam zrelacjonował też przebieg posiedzenia sejmowej Komisji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, które odbyło się 29 listopada. Podczas spotkania zostały przedstawione informacje przez Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, Ministra Klimatu i Środowiska Annę Moskwę, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego, Prezesa Zarządu PGNiG Pawła Majewskiego oraz członków zarządu spółki G.EN. Gaz Energia: Ireneusza Sawickiego i Pawła Chałupkę na temat drastycznych podwyżek cen gazu o 170% dokonanych przez spółkę G.EN. Gaz Energia, dla której jedynym dostawcą gazu jest PGNiG. Zaproszenie otrzymał też Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Przeciwko Drastycznym Podwyżkom Cen Gazu. Ze strony Komitetu w posiedzeniu udział wzięli: koordynator krajowy, wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka oraz koordynatorzy regionalni: burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc i starosta pucki Jarosław Białk, a także starosta wrocławski Roman Potocki. https://buk.gmina.pl/5205-temat-podwyzek-cen-gazu-na-posiedzeniu-sejmowej-komisji-godz-1800/

Niestety, ale oglądając posiedzenie można było odnieść wrażenie, że interes polityczny rządzących oraz przedstawiany w dyskusji przez każdą ze stron punkt widzenia tego problemu były ważniejsze od chęci pomocy mieszkańcom w tej trudnej sytuacji. Próbowano skierować tory dyskusji na temat struktury własnościowej G.EN. Gaz Energia; dopytywano, czy firma należy do niemieckich samorządów, czy jest powiązana kapitałowo z Gazpromem. Odpytywano samorządowców, kto sprzedał zagranicznej spółce sieć przesyłową gazu. Często wracał też temat prywatyzacji i poprzednich rządów PO. Zaś Członek Zarządu G.EN. Gaz Energia Ireneusz Sawicki mówił, że podwyżka cen wynika z ceny zakupu przez firmę gazu zaazotowanego od PGNiG i że to pierwsza w historii firmy tak duża podwyżka. Przypomniał, że G.EN. Gaz Energia wnioskował o podwyżkę taryf i zmienił cenniki od 1 października tylko i wyłącznie z powodu nowego kosztu zakupu gazu od PGNiG. Prezes PGNiG Paweł Majewski stwierdził, że stosowany przy sprzedaży mechanizm wyznaczania cen gazu zaazotowanego w odniesieniu do giełdy jest obiektywny i powszechnie stosowany. Podkreślił, że w umowach na dostawy PGNiG oferuje mechanizm zabezpieczający ceny na przyszłość, a każdy sprzedawca powinien analizować rynek pod kątem takich zabezpieczeń. Członek zarządu G.EN Gazu Paweł Chałupka podkreślał, że „rozumie” oburzenie klientów, ale są oni ofiarami sytuacji globalnej, a nie pazerności firmy. W odpowiedzi na to Maciej Małecki z Ministerstwa Aktywów Państwowych krytykował G.EN. Gaz Energia za to, że nie zabezpieczył sobie gazu w niższej cenie, Licząc, że uda się kupić go taniej w przypadku dalszego spadku ceny w trakcie cieplejszych miesięcy. Jego zdaniem nie można oczekiwać, że spółka skarbu państwa poniesie koszty ryzykownej polityki kontraktacyjnej jednego ze swoich klientów. Po ponad dwóch godzinach obrad nie udało się ustalić nic poza tym, że firma G.EN. Gaz Energia będzie mogła skorzystać z mechanizmów, jakie da dostawcom gazu nowelizacja prawa energetycznego.

Po sejmowym posiedzeniu Ogólnopolski Komitet Protestacyjny zadeklarował, że nadal będzie szukać rozwiązań, które pomogą mieszkańcom zapobiec lub złagodzić skutki wprowadzonych podwyżek cen gazu. Jest nadal bardzo zdeterminowany do działania, bo nie zgadza się na ubóstwo energetyczne mieszkańców.

Konsekwencje podwyżek cen gazu dla samorządu

Burmistrz Paweł Adam mówił też, że podwyżki cen gazu będą znacznie odczuwalne również dla samorządu. Nastąpi wzrost kosztów utrzymania obiektów gminnych, co jest związane nie tylko z podwyżką cen gazu, ale też z podwyżkami za energię elektryczną.

 

Koszty zakupu energii elektrycznej w latach 2020-22
      
Rok 2020Rok 2021Rok 2022
stawka opłat netto za

1 MWh

łączna wartość szacunkowa w okresie obowiązywania umowystawka opłat netto za

1 MWh

łączna wartość szacunkowa w okresie obowiązywania umowystawka opłat netto za

1 MWh

łączna wartość szacunkowa w okresie obowiązywania umowy
351,89 zł619.101,57 zł337,00 zł633.371,28 zł577,50 zł1.122.633,15 zł

 

Podwyżki cen gazu przełożą się też na gminny program „Dofinansowania wymiany kotłów węglowych c.o. lub kaflowych na kotły gazowe”. Przypomnijmy, że w tym roku na ten program z budżetu gminy przeznaczono 300.000 zł; początkowo w budżecie zaplanowano 200.000 zł, a po dwóch kolejnych wnioskach burmistrza zwiększono o 50.000 zł i kolejne 50.000 zł. Mieszkańcy gminy złożyli 60 wniosków o udzielenie dotacji; podpisano 59 umów na kwotę 295.000 zł. Jednak po ogłoszeniu podwyżek cen gazu w gminie zauważalny jest spadek zainteresowania wymianą źródła ciepła. Jak mówił burmistrz, w najbliższym czasie, trzeba będzie odpowiedzieć sobie na pytanie w jakim zakresie należy prowadzić w gminie program „Dofinansowanie wymiany kotłów węglowych c.o. lub kaflowych na kotły gazowe”.

 

Back To Top
Skip to content