skip to Main Content

Pożytek publiczny i wolontariat 2022 – konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Buk ogłasza konkurs ofert na 2022 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy Buk w zakresie:

 1. Priorytetu 1: Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2021 r. do godz. 15:00.
  Zarządzenie nr 155/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 6 grudnia 2021 roku oraz załączniki – do pobrania ze strony: https://bip.buk.gmina.pl/a,17572,pozytek-publiczny-i-wolontariat-2022.html
 2. Priorytetu 4: Turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
  Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2021 r. do godz. 15:00
  Zarządzenie nr 154/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 6 grudnia 2021 roku oraz załączniki – do pobrania ze strony:
  https://bip.buk.gmina.pl/a,17572,pozytek-publiczny-i-wolontariat-2022.html
 3. Priorytetu 2:  Ochrony i promocji zdrowia.
  Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2021 r. do godz. 15:00
  Zarządzenie nr 153/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 6 grudnia 2021 roku oraz załączniki – do pobrania ze strony: https://bip.buk.gmina.pl/a,17572,pozytek-publiczny-i-wolontariat-2022.html
 4. Priorytetu 6:  Kultury, sztuki, oświaty i edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego.
  Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2021 r. do godz. 15:00
  Zarządzenie nr 152/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 6 grudnia 2021 roku oraz załączniki – do pobrania ze strony: https://bip.buk.gmina.pl/a,17572,pozytek-publiczny-i-wolontariat-2022.html

Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 , w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służ i organów. W przypadku uzyskania dotacji Oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Back To Top
Skip to content