skip to Main Content

Pożytek publiczny i wolontariat 2024 – oferta

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto i Gmina Buk zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Zadbaj o siebie! Profilaktyka ginekologiczno – onkologiczna,…

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

W tym roku gmina przyznała 216.150 zł wsparcia finansowego – dla 10 organizacji pozarządowych na realizację 16 projektów pożytku publicznego. Projekty będą realizowane w pięciu kategoriach: kultura, sztuka, oświata i edukacja, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i…

NGO – zestawienie udzielonych dotacji 2024

NGO – zestawienie udzielonych dotacji 2024 Podmiot składający ofertę Tytuł zadania publicznego Przyznana kwota dotacji        w 2024 Kultura, sztuka, oświata i edukacja, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski Związek Emerytów, Rencistów i…

Konkursy na pożytek publiczny i wolontariat w 2024 r.

Miasto i Gmina Buk ogłasza otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w następujących priorytetach: • Kultury, sztuki, oświaty i edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego • Wspierania i upowszechniania kultury…

Pożytek publiczny i wolontariat 2023 – oferta

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto i Gmina Buk zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Koncert „Muzyka Nowa w dawnej synagodze”, złożoną…

Konkursy na pożytek publiczny i wolontariat

Konkurs ofert na 2023 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 1: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. ZARZĄDZENIE NR 17/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK z dnia…

Back To Top
Skip to content