skip to Main Content

Konkursy na pożytek publiczny i wolontariat w 2024 r.

Miasto i Gmina Buk ogłasza otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w następujących priorytetach: • Kultury, sztuki, oświaty i edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego • Wspierania i upowszechniania kultury…

Pożytek publiczny i wolontariat 2023 – oferta

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto i Gmina Buk zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Koncert „Muzyka Nowa w dawnej synagodze”, złożoną…

Konkursy na pożytek publiczny i wolontariat

Konkurs ofert na 2023 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 1: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. ZARZĄDZENIE NR 17/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK z dnia…

Back To Top
Skip to content