skip to Main Content

Konkursy na pożytek publiczny i wolontariat

Konkurs ofert na 2023 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 1: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. ZARZĄDZENIE NR 17/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK z dnia…

Back To Top
Skip to content