skip to Main Content

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

W tym roku gmina przyznała 216.150 zł wsparcia finansowego – dla 10 organizacji pozarządowych na realizację 16 projektów pożytku publicznego.

Projekty będą realizowane w pięciu kategoriach:

 • kultura, sztuka, oświata i edukacja, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Do urzędu Miasta i Gminy Buk zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych i pożytku publicznego z gminy, aby podpisać umowy dotyczące wsparcia finansowego na realizacje projektów pożytku publicznego w 2024 roku.

6 i 7 marca br. umowy zostały podpisane z:

 • Ligą Obrony Kraju, Klubem Żołnierzy Rezerwy w Buku na organizację imprez strzeleckich w gminie Buk,
 • Młodzieżową Szkółką Wędkarską w Buku – szkolenia wędkarskie młodzieży,
 • Stowarzyszeniem Bukowskie Mamy – warsztaty artystyczne „Bliżej sztuki”,
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Buku – prowadzenie Orkiestry Dętej OSP Miasta i Gminy Buk,
 • PTTK Oddziałem w Buku – cykl imprez turystycznych PTTK w Mieście i Gminie Buk, 9. Europejską Noc Muzeów w Buku, Zabytek otwarty – 2024,
 • Bukowskim Towarzystwem AMAZONKI – organizację szkoleń, zajęć rehabilitacyjnych i psychologicznych dla osób po mastektomii w 2024.

– Cieszę się bardzo, że organizacje pożytku publicznego po raz kolejny odpowiedziały na naszą propozycję współpracy w bardzo ważnym dla gminy obszarze. Dziękuje organizacjom pozarządowym i wolontariuszom za tak duże zaangażowanie, za ich inicjatywy, dzięki którym realizowane są w gminie ciekawe i ważne projekty szczególnie integrujące mieszkańców – uważa burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam.

Back To Top
Skip to content