skip to Main Content

NGO – zestawienie udzielonych dotacji 2024

NGO – zestawienie udzielonych dotacji 2024

Podmiot składający ofertęTytuł zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji        w 2024

Kultura, sztuka, oświata i edukacja, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w BukuAktywny senior w Buku14 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w BukuProwadzenie Orkiestry Dętej OSP Miasta i Gminy Buk36 000,00 zł
ZHP CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA Hufiec Nowy TomyślOrganizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy Buk w roku 202420 000,00 zł
PTTK Oddział w Buku9. Europejska Noc Muzeów w Buku5 400,00 zł
PTTK Oddział w BukuZabytek otwarty – 202410 550,00 zł
Stowarzyszenie Bukowskie MamyBliżej sztuki – warsztaty artystyczne9 950,00 zł
Ochrona i promocja zdrowia
Bukowskie Towarzystwo AMAZONKIOrganizacja szkoleń, zajęć rehabilitacyjnych i psychologicznych dla osób po mastektomii w 202423 500,00 zł
“My! Wolna Gmina Buk”Warsztaty otwarte z tematyki zdrowia psychicznego1 500,00 zł
Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Zarząd Oddziału w BukuCykl imprez turystycznych PTTK w mieście i gminie Buk22 000,00 zł
ZHP CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA Hufiec Nowy TomyślOrganizacja  imprez turystycznych i wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 202417 500,00 zł
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo – jednostka lokalna w BukuPoszukiwacze Przygód8 500,00
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Młodzieżowa Szkółka Wędkarska  BukSzkolenia wędkarskie młodzieży

21 500,00 zł

Stowarzyszenie Bukowski Klub Biegacza11. Otuski Bieg Przełajowy 12.Przełaj Parafialny im. bł. Rafała Chylińskiego9 500,00 zł
Liga Obrony Kraju Biuro Zarządu Wojewódzkiego w PoznaniuOrganizacja imprez strzeleckich w Gminie Buk8 500,00 zł
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej
ZHP CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA Hufiec Nowy TomyślOrganizacja świąt patriotycznych na terenie Gminy Buk w roku 20245 000,00 zł

Rozstrzygnięcie konkursu 2024:

https://bip.buk.gmina.pl/a,17635,pozytek-publiczny-i-wolontariat-2024.html

Back To Top
Skip to content