skip to Main Content

Zostaw swoje podatki w gminie Buk!

Z końcem kwietnia upływa termin składania zeznań podatkowych za 2022 rok. Podatek PIT to dla samorządu lokalnego znaczna część dochodów, która ma wpływ na nasze otoczenie i dofinansowanie kolejnych inwestycji. Wystarczy w formularz PIT wpisać adres zamieszkania w gminie Buk. Nie trzeba być zameldowanym w gminie Buk.

Zdarza się, że mylą się te dwa pojęcia i nie pamiętamy, że obowiązek meldunkowy stracił na znaczeniu, a przede wszystkim nie jest istotny dla celów podatkowych. Jeżeli gmina Buk jest miejscem, gdzie faktycznie mieszkasz, gdzie uczą się dzieci lub chodzą do przedszkola lub żłobka, gdzie spędza się swój wolny czas w instytucjach kulturalnych czy sportowych, a przy tym chcesz żyć coraz lepiej, wygodniej i bezpieczniej, namawiany, aby rozliczyć PIT w swojej gminie. W ten sposób można przekazać część podatku na jej rozwój, a pieniądze mieszkańców wracają do nich w postaci nowych inwestycji.

Dochody naszej gminy w 2023 roku to ponad 90 mln zł. Na tę kwotę składa się właśnie część podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również dotacje, subwencje, wpływy z podatków i opłat lokalnych. W 2021 roku do gminnego budżetu wróciło 38,23 procent z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2022 r. – 39,34 procent, a w tym roku ma to być 38,40 procent.

Inwestycje wymagają funduszy. W ubiegłym roku zakończono wiele ważnych dla gminy zadań, w tym wybudowano rondo na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ulicą Grodziską, oddano do użytku miejski żłobek Bukowianka, uruchomiono bezpłatną komunikację gminną. Zmodernizowano i rozbudowano oświetlenie, przeprowadzono remonty w placówkach oświatowych, w trakcie budowy jest sieć kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi, zakupiono budynek mieszkalny na potrzeby gminy. Nieprzerwanie trwa budowa nowych dróg na terenie gminy. W MGOK i OSiR prowadzone są remonty i nowe inwestycje. Pomimo że w zdecydowanej większości zadania są realizowane dzięki środkom zewnętrznym, to jednak ich pozyskanie jest uwarunkowane wielkością dochodów własnych gminy.

Zachęcamy też do przekazania swojego 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego działającej w gminie. Wykaz organizacji pożytku publicznego na naszej stronie internetowej: www.buk.gmina.pl w zakładce: organizacje pozarządowe.

Dobrze rozliczając swój PIT, przyczyniasz się do rozwoju gminy!

Back To Top
Skip to content