skip to Main Content

Można składać wnioski węglowe

Szanowni mieszkańcy,

w dniu 22 listopada 2022 r. została podpisana umowa ze spółką PGE Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dostawy węgla dla Miasta i Gminy Buk.

Odpowiadając na liczne zapytania informujemy, że od dnia 24 listopada 2022 r. osoby zainteresowane mogą składać wnioski o zakup węgla w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek węglowy można pobrać za pośrednictwem strony buk.gmina.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk.

Węgiel będzie można nabyć w dwóch transzach:

  • do 31 grudnia 2022 r. w ilości do 1,5 tony,
  • od 1 stycznia 2023 r. w ilości do 1,5 tony.

Węgiel dostępny do zamówienia:

  • Orzech – (25 mm +),
  • Groszek – (8-25 mm),
  • Miał – (0-10 mm).

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie jest:

  • niedokonanie zakupu węgla na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę,
  • posiadanie uprawnienia przez gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi wnioskodawca, do dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Program dystrybucji i sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych jest programem rządowym. Zasady udziału reguluje ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dostępność i jakość węgla uzależniona jest od dostaw od wyznaczonych spółek rządowych.

Pliki do pobrania:

Wniosek na zakup węgla

Back To Top
Skip to content