skip to Main Content

Wiwat Maj, Trzeci Maj!

Z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, będącej jednym z najważniejszych symboli niepodległości Polski, tradycyjnie odbyły się uroczystości gminne. Mieszkańcy zebrali się, by wspólnie uczcić pamięć uchwalenia Konstytucji z 1791 roku.

Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki delegacji i pocztów sztandarowych, które licznie stawiły się przy urzędzie, a dalej wspólnego przemarszu na plac Stanisława Reszki pod Pomnik Bohaterów Ziemi Bukowskiej. Choć tegoroczna, piękna majówka bardziej skłaniała do weekendowych wyjazdów niż rocznicowych uroczystości, to i tak na ulice Buku wyszli mieszkańcy, którzy entuzjastycznie podziwiali dumnie kroczący korowód.

Przemarsz przed pocztami sztandarowymi prowadziła Bukowska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej  pod batutą nieocenionego kapelmistrza Karola Hołody. Następnie już na placu Stanisława Reszki wspólnie odśpiewano hymn narodowy. – Spotykamy się w tym szczególnym miejscu, przed Pomnikiem Bohaterów Ziemi Bukowskiej. Wspólnie przed bukowskim ołtarzem ojczyzny, świętujemy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – mówił burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam.

Burmistrz, przedstawiciele Rady Miasta i Gminy Buk, urzędu i jednostek organizacyjnych, sołtysi, Ochotniczych Straż Pożarnych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i klubów sportowych, duchowieństwa, partii politycznych złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Ziemi Bukowskiej. Z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy oddali jednorazowy wystrzał armatni. Pieśń patriotyczna „Witaj majowo jutrzenko” w wykonaniu Bukowskiej Orkiestry Dętej porwała zebranych do wspólnego śpiewu, a słowa „Witaj Maj! Trzeci Maj” pozwoliły na zadumę nad ojczyzną, historią.

W dalszej części Natalia Wróblewska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych, odczytała preambułę Konstytucji. Zaproszeniem do udziału w uroczystości – urząd Miasta i Gminy Buk chciał wyróżnić wybitną uczennicę.

Następnie burmistrz Paweł Adam wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym mówił nie tylko o Konstytucji 3 Maja, ale też o dwudziestej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Przemówienie burmistrza z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Zgodnie z tradycją, odprawiona też została msza św. za Ojczyznę, którą koncelebrowali ks. prałat Andrzej Szczepaniak (kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej), ks. kanonik Roman Janecki (proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie), ks. Krystian Sammler (dyrektor Wydziału Duszpasterstw Archidiecezji Poznańskiej). Na zakończenie mszy zaproszono na jutrzejsze obchody Dnia Strażaka i z tej okazji orkiestra odegrała „Sto lat”.

Na zakończenie uroczystości poczty sztandarowe i delegacje zaproszono na słodki poczęstunek do kawiarni Stopklatka w kinie Wielkopolanin.

Obchody Trzeciomajowe uświetniła obecność harcerzy z ZHP Ośrodek Buk, którzy przy Pomniku Bohaterów Ziemi Bukowskiej pełnili honorową asystę pod dowództwem dh. Izabela Pazgrat; też rozdawali kotyliony i małe flagi. Uczestniczyli harcerze 3 Bukowskiej Drużyny Harcerskiej, 51 Drużyny Harcerskiej oraz zuchy z 3 Bukowskiej Gromady Zuchowej i 6 Bukowskiej Gromady Zuchowej.

Bezpieczeństwo na obchodach zabezpieczała OSP Dakowy Suche. Organizatorzy dziękują wszystkim jednostkom za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzili też mieszkańcy sołectwa Dobieżyn, gdzie przy Figurze Chrystusa Zmartwychwstałego odbyła się msza św.

Back To Top
Skip to content