skip to Main Content

Przemówienie burmistrza z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Drodzy Mieszkańcy!

Tegoroczna, piękna majówka, skłoniła wielu z nas do weekendowych wyjazdów, obcowania z naturą, rodzinnych pikników i spotkań z przyjaciółmi. Dziś jednak pamiętamy o Ojczyźnie! Na chwilę spotykamy się w tym szczególnym miejscu, przed Pomnikiem Bohaterów Ziemi Bukowskiej. Wspólnie przed bukowskim ołtarzem ojczyzny, świętujemy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Niestety jej ojcowie z 1791 roku nie doczekali modernizacji państwa, za to doświadczyli jego upadku i wymazania z mapy świata. Jednak duch pierwszej, europejskiej ustawy zasadniczej pomógł naszemu Narodowi odbudować swoją niepodległość w roku 1918 i obrać kurs na „zachód” po przemianach politycznych 1989 roku.

Dwa dni temu obchodziliśmy dwudziestą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przez wielu historyków ratyfikacja traktatu akcesyjnego, uznawana jest za jeden z ważniejszych momentów w historii Polski i naszej części Europy. Nasza obecność we wspólnocie europejskiej była poprzedzona kilkunastoma latami trudnych negocjacji i dużego wysiłku, związanego z dostosowywaniem prawa krajowego do unijnych standardów. Nie brakowało różnych wątpliwości, ale większość polskiego społeczeństwa zdawała sobie sprawę, że w tamtym czasie nie było innej alternatywy. Świat zaczynał się coraz szybciej zmieniać w globalną wioskę, w której nieduże kraje z coraz większym trudem rywalizowały na światowych rynkach. Receptą na rozwój stawała się integracja z jednym z największych na świecie blokiem gospodarczym – wspólnotą europejską!

Jednak dla Polaków ważna była nie tylko gospodarka. Nasza młoda demokracja, budowana dzięki owocom pierwszej „Solidarności”, potrzebowała zdecydowanego kursu na zachód i utrwalenia wartości demokratycznych takich jak: poszanowanie prawa, pluralizm polityczny, tolerancja i niedyskryminacja oraz wolność gospodarcza. Polacy czuli smak niedawno odzyskanej wolności i nie bali się marzyć o lepszej przyszłości dla siebie i swoich dzieci. To dlatego w trakcie ogólnokrajowego referendum z 2003 roku, większość z naszych rodaków opowiedziała się za przystąpieniem do wspólnoty europejskiej. Nie inaczej było w naszej gminie, w której aż ponad 69 % mieszkańców poparło akcesję, przy frekwencji wynoszącej prawie 63%. Wreszcie w dniu 1 maja 2004 roku staliśmy się członkiem Unii Europejskiej.

Po dwudziestu latach śmiało możemy powiedzieć, że obecność Polski w zjednoczonej Europie, jest jednym z największych sukcesów, jakie pamięta nasza historia. Swobodny przepływ: osób, kapitału, towarów i usług, spowodowały niebywały wręcz wzrost gospodarczy, nieobserwowany w naszej historii od całych stuleci. Przystąpienie do wspólnoty europejskiej otwarło dla polskich firm olbrzymi rynek zbytu, a sama Polska stała się dobrym adresem dla zagranicznych firm, które rozpoczęły znajdować tutaj lokalizacje dla swoich fabryk, centrów logistycznych i usługowych – tak stało się także w naszej gminie. Dzięki temu doczekaliśmy się trwałego spadku bezrobocia i wzrostu zasobności polskich rodzin. Skorzystaliśmy z zasady solidaryzmu, przybierającej realny kształt olbrzymich dotacji europejskich. Zasilana miliardami euro polska gospodarka i rosnący produkt krajowy brutto, stały się ważnymi elementami całego europejskiego rynku. Dzięki olbrzymim środkom przeznaczanym między innymi na: ochronę środowiska, rozwój dróg i komunikacji zbiorowej, poprawę innowacyjności i konkurencyjności polskich firm, a także na naukę i ochronę zdrowia, podniosła się jakość życia w naszym kraju. Takie są fakty!

Dziś gołym okiem widać, że nasza przynależność do Unii Europejskiej jest obok członkostwa w NATO, głównym filarem polskiego bezpieczeństwa. Zazdroszczą nam tego sąsiedzi z Białorusi i szczególnie z Ukrainy, które nie miały tyle szczęścia i determinacji do transformacji swoich państw. Dziś ich obywatele żyją w cieniu dyktatury, która pełnymi garściami czerpie z niechlubnych tradycji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Ich codziennością jest wojna, śmierć, zniszczenie i prześladowania.

Tymczasem Polska, szczęśliwie znajduje się po drugiej stronie barykady. Jednak ta wywalczona z trudem wolność, stabilność gospodarcza i polityczna, nie są dane nam raz na zawsze. Wspólnie z pozostałymi dwudziestoma sześcioma państwami wspólnoty, musimy dbać o nasz dom – Unię Europejską. Mimo że nie brak w niej problemów, domagających się pilnego rozwiązania, to jest to nasza wielka Ojczyzna, o którą musimy dbać. Już niebawem, w dniu 9 czerwca wybierzemy swoich przedstawicieli do parlamentu europejskiego. Tylko od nas zależy, kto będzie rozwiązywał europejskie problemy, w tym kwestie tzw. „zielonego ładu”.

Głęboko wierzę w to, że w lokalach wyborczych na terenie naszej gminy frekwencja będzie wysoka. Pokażmy, że jesteśmy warci wolności, którą z takim trudem wywalczyli nasi przodkowie.
Wiwat Maj, Trzeci Maj!

Back To Top
Skip to content