skip to Main Content

Budujemy kanalizację w Wielkiej Wsi

W gminie realizowana jest duża inwestycja w zakresie poprawy gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Prace prowadzone są w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi oraz przebudowa i wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Dakowach Suchych gmina Buk”. Łącznie w pierwszym etapie tej inwestycji powstanie ok. 2,5 kilometra sieci kanalizacyjnej, a podłączonych zostanie ok. 90 nieruchomości.

Jak mówi burmistrz miasta i gminy Buk Paweł Adam: – Budowa kanalizacji w Wielkiej Wsi stała się jednym z priorytetowych zadań w gminie. To istotne zadanie z zakresu poprawy infrastruktury komunalnej na terenie gminy, a realizacja tej inwestycji pozwoli na poprawę standardu życia mieszkańców tego sołectwa

Aktualnie trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej PVC wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi w Wielkiej Wsi w ul. Rolnej, Ogrodowej, Nowej i Smugi. Ponadto prowadzona będzie przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rolnej.  – Wybudowana jest już kanalizacja grawitacyjna w ul. Ogrodowej bez wykonania przecisku pod drogą wojewódzką przez ul. Bohaterów Bukowskich. Zakończono również prace związane z kanalizacją sanitarną grawitacyjną w ul. Nowej, Bocznej. Kolejnym etapem jest wymiana sieci wodociągowej w ul. Rolnej od ul. Pszenicznej aż do ul. Polnej oraz położenie i zamontowanie przepompowni ścieków w ul. Smugi, Rolnej, Nowej – mówi Jakub Piętka, kierownik działu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku.

Inwestycja obejmuje również wykonanie infrastruktury towarzyszącej obejmującej między innymi studnie: rewizyjne, czyszczakowe, przyłączeniowe, rozprężne, przepompownie oraz układ sterująco zasilający.

Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest firma WUPRINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Umowa została zawarta 3 sierpnia br. i w tym samym dniu plac budowy został przekazany wykonawcy. Wartość umowy to 3.271. 435,08 zł, a termin zakończenia robót wynosi 165 dni od dnia podpisania umowy.

Ten etap inwestycji realizowany jest w ramach pozyskanych środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), dzięki któremu uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 1.830.071 zł.

Drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi to jest kontynuacja budowy sieci w ul. Smugi oraz ul. Słonecznej wraz z odtworzeniem nawierzchni będzie możliwy dzięki środkom pozyskanym z „Polskiego Ładu” o łącznej wartości 8.150.000 zł  -> https://buk.gmina.pl/5226-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-oraz-przebudowa-ul-otuskiej/

 

Back To Top
Skip to content