skip to Main Content

Wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Buk

Wojewoda Wielkopolski dnia 29 listopada 2021r. wydał zarządzenie Nr 628/2021 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Buk w okręgu wyborczym nr 1. Wybory odbędą się w dniu 6 lutego 2022 r. Do zarządzenia dołączony jest kalendarz wyborczy określający terminy realizacji poszczególnych czynności wyborczych (m.in. rejestracja komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów na członków i powołania terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej, zgłaszania kandydatów na radnych, sporządzenia spisów wyborców).

Okręg wyborczy numer 1 położony jest w mieście Buk i obejmuje następujące ulice: Browarna, Garncarska, Kazimierza Zenktelera, Pl. Przemysława, Pl. Stanisława Reszki, Poprzeczna, Poznańska, Ratuszowa, Rzeźnicka, Słoneczna, Smugi, Tylna, Wąska, Wielkowiejska, Zdrojowa.

Informacje dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy są dostępne, a także będą umieszczane w trakcie przygotowań do wyborów w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.buk.gmina.pl/m,1777,wybory-uzupelniajace-do-rady-miasta-i-gminy-w-okregu-wyborczym-nr-1-06022022-r.html oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej tutaj.

Back To Top
Skip to content