skip to Main Content

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Otuskiej

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” otrzymamy:
  • dofinansowanie w wysokości 8 150 000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dotyczy ul. Zakładowej w Buku oraz ulic Smugi i Słonecznej w Wielkiej Wsi i Buku (patrz -> zdjęcie).
Rozbudowana/przebudowana zostanie także droga nr 2496P – ul. Otuska na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi, na którą dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu otrzymał Powiat Poznański. Kwota dofinansowania: 3 990 000 zł.
Łącznie, w ramach „Polskiego Ładu”, dofinansowanie wyniesie 12 mln zł, co stanowi 95% kosztów wspomnianych przedsięwzięć w gminie Buk.
Back To Top
Skip to content