skip to Main Content

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym

Od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Spisu.  Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane. Ankieterzy statystyczni będą kontrolować się telefonicznie z numeru 22 828 88 88 z osobą pełnoletnią, która w spisie była pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

Udział w badaniu jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

 

Back To Top
Skip to content