skip to Main Content

Wiejski Dom Kultury w Dobieżynie jak nowy

W Dobieżynie nastąpiło długo wyczekiwane zakończenie remontu Wiejskiego Domu Kultury. Oddano mieszkańcom obiekt, w którym wszystkie pomieszczenia zostały całkowicie zmodernizowane i doposażone.

Swoją siedzibę ma tutaj, tak jak przed laty, Zespół Folklorystyczny „Złote Kłosy”; znalazły tu też swoje miejsca biblioteka i klub seniora. Na parterze duża sala zaprasza na występy, zajęcia, imprezy artystyczne, spotkania integracyjne i uroczystości rodzinne.

Narodziny domu kultury

Wiejski Dom Kultury w Dobieżynie ma wieloletnią tradycję. Powstał w latach 1880-90, po roku 1932 został przebudowywany, a po 1978 r. rozbudowany. Otwarcie WDK po remoncie, w ramach popularnych wówczas akcji czynów społecznych, nastąpiło 12 lutego 1985 r. „Doczekali się wreszcie mieszkańcy Dobieżyna otwarcia Wiejskiego Domu Kultury. Jest nim pałacyk dwuskrzydłowy z niską wieżyczką. Remont trwał kilka lat” – przeczytać można w Kronice Dobieżyna.

W Wiejskim Domu Kultury miały swoje siedziby: pracownia rzeźby, Zespół Folklorystyczny „Złote Kłosy”, Kapela Podwórkowa „Junki z Buku”, Zespół Tańca Dyskotekowego, Ognisko Muzyczne, Klub Rolnika, oddział Biblioteki Publicznej, sala z zapleczem kuchennym na imprezy okolicznościowe.

– Wiejski Domu Kultury w Dobieżynie był świadkiem wielu radosnych chwil z życia mieszkańców wsi i nie tylko. To tutaj odbyło się wiele ważnych dla nich uroczystości rodzinnych, choćby komunijnych czy weselnych. Był także miejscem zebrań wiejskich, spotkań organizacji społecznych czy zabaw tanecznych. To tutaj można było także aktywnie spędzić czas – wspomina Bartosz Budych, sołtys wsi Dobieżyn.

Czas na remont z dotacją

Po wielu latach funkcjonowania, budynek WDK w Dobieżynie, zresztą jeden z najbardziej użytkowanych obiektów sołectwa, wymagał kompleksowego remontu i modernizacji. Takie były oczekiwania mieszkańców, na które urząd nie mógł pozostać obojętny. W pierwszej kolejności zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont domu kultury. Następnie 25 sierpnia 2016 r. uzyskano pozwolenie na „Przebudowę Wiejskiego Domu Kultury w Dobieżynie wraz z budową parkingu, systemowego zadaszenia do celów rekreacyjnych, elementów małej architektury oraz wewnętrznej instalacji oświetleniowej”.

Opracowana dokumentacja projektowa dotyczyła ocieplenia całego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół oraz wykonania prac remontowo-budowlanych i wykończeniowych tylko w części piętra budynku. Z uwagi na zły stan techniczny piętra, w starej części budynku przewidziano rozbiórkę ścian (do poziomu poniżej stropu), wykonanie nowej konstrukcji dachu, ścian oraz montaż okien i drzwi wewnętrznych.

Powstałe pomieszczenia na piętrze budynku, oprócz wykonania prac wykończeniowych typu szpachlowanie, malowanie, montaż nowej podłogi wymagały wyposażenia ich w nową instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną i oświetlenia. Zaś pomieszczenie wieży będące charakterystycznym elementem budynku miało zostać tylko wyremontowane.

Na parterze obiektu zakres robót miał dotyczyć jedynie powiększenia otworu okiennego na drzwiowy celem obsługi rampy dla osób niepełnosprawnych, wydzielenie pomieszczenia dla obsługi monitoringu oraz remont wentylacji i wykonanie klimatyzacji.

Planowane w dokumentacji zagospodarowanie terenu wokół obiektu obejmowało wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi, elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, wiata śmietnikowa, altana ogrodowa) oraz stworzeniem terenów zielonych z nowymi nasadzeniem drzew. Dodatkowo nowopowstały parking i dojścia do budyniu miały zostać wyposażone w nowe lapy oświetleniowe i monitoring zewnętrzny.

Całość inwestycji oszacowano na 3 ml zł. W związku z tak dużym kosztem tego zadania, którego gmina nie była w stanie samodzielnie udźwignąć, w 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2014- 2020 na realizację zadania „Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Dobieżynie”. Miasto i Gmina Buk otrzymało dotację w wysokości 500.000 zł.

Przetargi

Na początku 2019 r. ruszyły procedury przetargowe. Pierwszy przetarg został unieważniony. Gmina na sfinansowanie inwestycji zamierzała przeznaczyć 3 mln zł zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Niestety przedstawione oferty przewyższały zabezpieczone na ten cel środki. Jak wspomina Burmistrz Paweł Adam: – Remont pałacu w Dobieżynie od samego początku kiedy został ogłoszony przetarg wywoływał wśród radnych i urzędników wiele emocji, a dyskusje nie miały końca, także poza oficjalnymi posiedzeniami. Sytuacja była dość patowa, a wynik kolejnego rozstrzygnięcia przetargowego wciąż był pod dużym znakiem zapytania, tym bardziej, że spośród dwóch ofert złożonych w pierwszym unieważnionym postępowaniu ta droższa opiewała na kwotę 4,4 mln zł. Taka rozbieżność cenowa ofert w stosunku do kosztorysu inwestorskiego wywołała duże zwątpienie i pytania, czy jest sens w ogóle realizować tę modernizację. Na domiar tego, doświadczenia po modernizacji byłej synagogi w Buku w poprzednich latach nie dawały złudzeń, że może nas czekać kolejna studnia bez dna. Jednak, gdyby nie duża determinacja ze strony radnych z Dobieżyna, kto wie czy w ogóle przystąpilibyśmy do kolejnego postępowania.

Na szczęście, po przeprowadzeniu drugiej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę i okazało się, że całkowity koszt inwestycji wyniesie 2.933.234 zł.

Czy kontynuować remont? Prace dodatkowe nieobjęte dokumentacją projektową!

Remont WDK trwał już w najlepsze, a w trakcie przystępowania do kolejnych prac remontowych pojawiało się szereg trudności, co wymagało podejmowanie trudnych decyzji, które związane były z poniesieniem dodatkowych nakładów finansowych. W zaistniałej sytuacji brano nawet pod uwagę nawet zaprzestanie inwestycji. Radni na posiedzeniu sesji (28.05.2019 r.) wyrażali swoje wątpliwości co do zasadności kontynuacji remontu WDK. Ich zdaniem priorytetem powinny być inne inwestycje, a w pałacyku w Dobieżynie należałoby zrobić jedynie najpotrzebniejsze prace, np. remont dachu. Jednak jak mówił Burmistrz: – Inwestycja była mocno wyczekiwana przez mieszkańców i nie wyobrażam sobie, żeby nie oddać kompleksowo zmodernizowanej placówki. Z uwagi na to, że dokumentacja projektowa nie zawierała wielu prac i zadań, teraz zmuszeni jesteśmy podjąć się dodatkowych prac. Zamierzam też starać się o środki zewnętrzne na dofinansowanie działań klubu seniora, który w WDK będzie miał swoją siedzibę.

Inwestycja wymagała podjęcia więc wielu dodatkowych działań i nakładów finansowych, których niestety z nieznanych przyczyn nie uwzględniono w dokumentacji projektowej oraz wniosku aplikacyjnym. Ich zrealizowanie było konieczne nie tylko z uwagi na dokonanie obioru przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, ale również pod względem użytkowania obiektu przez mieszkańców Dobieżyna.

Na prośbę Burmistrza, w kolejne działania związane z inwestycją zaangażował się zarówno sołtys, jak i rada sołecka, którzy brali udział w posiedzeniach rady budowy i sprawowali społeczny nadzór.

Wykonane dodatkowe prace na parterze budynku w głównej mierze obejmowały:

 • remont sali głównej: gipsowanie, malowanie, wykonanie posadzek nowej podłogi;
 • wygrodzenie pomieszczenia na sali głównej, ścianek mobilnych wraz z zabudową – w trakcie realizacji,
 • remont toalet z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • remont pomieszczenia gospodarczego – kuchni wraz z wyposażeniem w sprzęt AGD (współfinansowany przez fundusz sołecki),
 • wydzielenie pomieszczenia szatni,
 • remont magazynku przy toalecie,
 • wymianę wszystkich drzwi wewnętrznych,
 • wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej,
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
 • doposażenie podestu dla orkiestry w instalację do zasilania sprzętu nagłośniającego i muzycznego,
 • remont pomieszczenia przy schodach oraz utworzenie oddziału biblioteki publicznej,
 • modernizację klatki schodowej, wymiana poręczy oraz montaż wykładziny na korytarzu.

Na piętrze pomieszczenie biurowe przekształcono na przestronną toaletę, a pomieszczenie wejścia na wieżę dotychczas zajmowane przez toaletę, zostało zagospodarowane na aneks kuchenny do obsługi choćby Klubu Seniora +. Również zostało wyremontowane pomieszczenie na potrzeby Zespołu „Złote Kłosy”. Podobnie jak na parterze, również na piętrze korytarz doczekał się montażu wykładziny podłogowej.

Jak zapowiadano, gmina złożyła wniosek o dotację do wojewody wielkopolskiego na utworzenie Klubu Seniora w ramach Wieloletniego Programu „Senior+”, na lata 2015-2020. Wniosek przewidywał realizacje robót remontowo-budowlanych niezbędnych do adaptacji wraz z zakupem wyposażenia. Gmina pozyskała dotację w wysokości 149.260 zł. Tak więc, pomieszczenia na potrzeby Klubu Seniora + nie dość, że zostały zaadaptowane, to również wyposażone w krzesła, stoły, regał, szafkę kuchenną ze zlewem, naczynia, sztućce, kanapę, fotele, telewizor, laptop, kuchnię mikrofalową, czajnik bezprzewodowy, lodówkę, ławkę szatniową, rowery magnetyczne, karimaty, wieszaki.

Kulturalne serce Dobieżyna

Na tempo prac miała bez wątpienia wpływ też sytuacja epidemiologiczna, która znacznie opóźniła oddanie budynku do użytku, ale też pozwoliła na dokończenie remontu wcześniej niezaplanowanych w dokumentacji projektowej. Tak jak zauważyli radni, na posiedzeniu sesji z 28.01.2020 r., wreszcie zmieniło się podejście do inwestycji związanej z WDK w Dobieżynie, a prace dodatkowe wynikały niestety z niedopracowania projektu. Dzięki nadzorowi sołtysa i rady sołeckiej, inwestycję udało się pomyślnie zrealizować, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy Buk z 15.06.br. radni po raz kolejny wrócili do tematu wysokich kosztów modernizacji i remontu domu kultury w Dobieżynie. Burmistrz wówczas mówił: – Dzięki poniesionym nakładom, ta inwestycja powinna służyć nam przez lata. WDK w Dobieżynie cieszy się też ogromnym zainteresowaniem organizatorów różnego rodzaju uroczystości i w żaden sposób nie możemy ich zawieść.

Zadowolenia z pomyślnie zrealizowanej modernizacji nie kryje również Bartosz Budych, sołtys wsi Dobieżyn: – Cieszę się, że obiekt, który po dłuższej przerwie został właśnie oddany do użytku, spełniający wszelkie nowoczesne standardy, ponownie będzie pełnił ważną rolę w życiu Dobieżyna. Że tak jak kiedyś, w tych murach, swoją siedzibę ma piękna biblioteka, a seniorzy z terenu wsi będą mogli mile spędzić czas w nowopowstałym Klubie Seniora. Cieszę się, że „Złote Kłosy” znowu mają gdzie dopieszczać swój taneczny krok, a członkowie organizacji społecznych, takich jak Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze czy Rada Sołecka będą mieli gdzie obradować o ważnych dla życia wsi sprawach. Wreszcie cieszę się, że te miejsce, ponownie będzie mogło tętnić życiem. Wierzę, że na powrót stanie się kulturalnym sercem naszej wsi.

„Złote Kłosy” także w odnowionym pomieszczeniu.

Zespół Folklorystyczny „Złote Kłosy” tak jak przed laty, w wyremontowanym domu kultury w Dobieżynie ma swoją siedzibę, teraz już odnowioną. Przeznaczono dla niego jedną z sal na piętrze, a na dole w dużej sali będą się odbywać zarówno próby taneczne jak i występy. Mieszkańcom naszej gminy nie trzeba przypominać, że zespół od ponad 50 lat propaguje piękno polskiego folkloru. Od 1981 r. działa pod patronatem i jest finansowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku. Jego opiekunem i instruktorem jest przez cały czas Stanisław Króliczak. Obecnie „Złote Kłosy” liczą 24 osób, czyli 12 par, które spotykają się raz w tygodniu na próbach. Z biegiem lat zespół rozwijał się i wypracował swój repertuar, który ściśle związany jest z tradycją ludową ziemi bukowskiej.

Senior Plus aktywizuje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku prowadzi w WDK w Dobierzynie Klub Seniora. –  Jego zadaniem jest aktywizowanie niepracujących ludzi starszych. Terminy i tematyka spotkań na bieżąco będą konsultowane z seniorami i dostosowane do ich potrzeb oraz oczekiwań. Klub jest gotowy na przyjęcie 30 uczestników – mówi Agnieszka Słaby, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku.

***

Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Dobieżynie” wraz z pracami dodatkowymi nieobjętymi dokumentacją projektową wynosi 3 mln 430 tys. zł.

Koszty inwestycji wg poszczególnych etapów prac zostały wyszczególnione w udzielonej przez Burmistrza odpowiedzi z dnia 26 lipca br. w związku z zapytaniem radnego dotyczącym wszystkich kosztów modernizacji zabytkowego obiektu we wsi Dobieżyn.

Odpowiedź – koszty WDK Dobieżyn – 26.07 br.

GALERIA:


ETAP PRAC REMONTOWYCH

STAN OBECNY (rok 2021)

Back To Top
Skip to content