skip to Main Content

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Sali Miejskiej w dn. 10.10.br. odbyło się spotkanie z przedstawicielkami placówek oświatowych w gminie. Dyrektorkom i nauczycielkom podziękowano za wytrwałość w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz przyznano nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

– Przy tej okazji chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia nauczycielkom, wychowawcom, paniom dyrektorkom. Życzę wszelkiej pomyślności w wykonywaniu tego niełatwego zawodu, aby każdy dzień przynosił Wam satysfakcję, uznanie i szacunek, nie tylko młodzieży szkolnej, ale też całej naszej społeczności gminnej. Dziękuję Wam za codzienną pracę, za służbę, bo nazywanie tego pracą to jednak zbyt mało, a jest to służba na rzecz całej naszej społeczności. Wiem dobrze, że wkładacie w nią całe serce, a dobro ucznia jest dla nas wszystkich najważniejsze. My również jako urząd, jako gmina staramy się robić wszystko, na miarę naszych możliwości, aby potrzeby szkół na bieżąco były zaspokajane. I życzę Wam, abyście nie musiały być poddawane nieustannym zmianom w systemie edukacji, aby ten system pomagał Wam w pracy, a celem nadrzędnym zawsze był uczeń – mówił burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam.

Na wniosek burmistrza MiG Buk zostały przyznały nagrody dla wyróżniających się dyrektorek, które otrzymały:
» Marlena Kwiecińska-Kańduła – SP im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie,
» Mirosława Zwęgrodzka – SP im. dr. Lecha Siudy w Szewcach,
» Kamila Kaseja – SP im. Bohaterów Bukowskich w Buku,
» Joanna Christop – SP im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie,
» Karolina Wawrzyniak – Branżowa Szkoła I Stopnia w Buku
» Sławomira Polcyn – Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku.

Na wniosek dyrektorek placówek oświatowych, nagrody Miasta i Gminy Buk otrzymały nauczycielki:
» Lidia Pąpka – wicedyrektor SP im. Bohaterów Bukowskich w Buku,
» Teresa Maj – Branżowa Szkoła I Stopnia w Buku,
» Edyta Natalia Jagodzińska – SP im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie,
» Agnieszka Werner – SP im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie,
» Agnieszka Wojciechowska – SP im. Bohaterów Bukowskich w Buku,
» s. Joanna Miotk – SP im. Bohaterów Bukowskich w Buku,
» Maria Zygmańska – Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku,
» Joanna Paluszkiewicz – Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku,
» Małgorzata Bartkowiak – SP im. dr. Lecha Siudy w Szewcach,
» Katarzyna Karaś – SP im. dr. Lecha Siudy w Szewcach,
» Karolina Szajstek – SP im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie,
» Małgorzata Ratajczak Zawodna – SP im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie.

W trakcie spotkania odbyło się też wręczenie aktów uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, które otrzymały nauczycielki:
» Kamila Pawlak – SP im. Bohaterów Bukowskich w Buku,
» Agnieszka Rożek – SP im. Bohaterów Bukowskich w Buku,
» s. Joanna Miotk – SP im. Bohaterów Bukowskich w Buku,
» Joanna Paluszkiewicz – Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego, nauczycielki złożyły ślubowanie według roty zawartej w tej ustawie.

Burmistrz pogratulował też nauczycielkom, którzy otrzymały w tym roku Medale Komisji Edukacji Narodowej; ze SP im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie: Renata Maria Krzemińska i Agnieszka Werner oraz Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, którą otrzymała – na wniosek burmistrza – dyrektorka SP im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie Joanna Christop.

Prowadząca spotkanie Sekretarz Miasta i Gminy Buk Aleksandra Wawrzyniak zaprosiła na część artystyczną – wystąpili uczestnicy Studia Piosenki i Ogniska Muzycznego działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Buku, którzy swój talent szlifują pod opieką Dariusza Starosty oraz Katarzyny Starosty. Zaśpiewali: Agata Pietrzak, Karolina Pietrzak, Kacper Tchórzewski, Joanna Szynkaruk, Gabriela Rychlik, Piotr Wojtyniak i Tosia Tylkowska.

Uroczystość w Sali Miejskiej było też okazją do rozmów na temat bukowskiej oświaty, a także o sytuacji polskiej edukacji oraz problemach zawodowych nauczycieli.

Wszystkim paniom dyrektorkom i nauczycielkom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Back To Top
Skip to content