skip to Main Content

Zaplanowane działania w październiku ZUS II Oddział w Poznaniu

13.10. br. w godz. 9:00-11:00, dyżur telefoniczny dla nauczycieli, telefon 61 8745-540.

Projekty edukacyjne prowadzone przez ZUS: Lekcje z ZUS i Projekt z ZUS.
Pracownik ZUS będzie odpowiadał na pytania dotyczące:
– warunków przystąpienia szkoły do projektów edukacyjnych,
– wymaganych dokumentów zgłoszeniowych,
– materiałów udostępnianych przez ZUS.

19.10. br, w godz. 9:00-16:00, punkt doradczy na Konferencji „Ukraiński biznes w poznańskim stylu”,
Urząd Miasta, Wydział Działalności Gospodarczej, ul. Za Bramką 1.

20.10. br. w godz. 16:00-19:00, Dni Seniora w Urzędzie Gminy w Czerwonaku,
punkt informacyjny, sprawy emerytalno-rentowe.

30.10.br. w godz.  9:00-11:00 dyżur telefoniczny 61 87 45 483 dla seniorów

Pracownik ZUS będzie odpowiadał na pytania związane z:
– zawieszalnością świadczeń emerytalno-rentowych,
– sposobami przeliczenia emerytury,
– zasadami przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych,
– ubankowieniem świadczeń emerytalno – rentowych,
– PUE-Panel Świadczeniobiorcy – wysyłanie i odbieranie korespondencji.

27.10. br. w godz. 10:00-14:00 dyżur w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24

Pracownik ZUS będzie odpowiadał na pytania związane z:
– zawieszalnością świadczeń emerytalno-rentowych,
– sposobami przeliczenia emerytury,
– zasadami przyznawania i wypłaty świadczeń przedemerytalnych,
– ubankowieniem świadczeń emerytalno– rentowych,
– PUE-Panel Świadczeniobiorcy – wysyłanie i odbieranie korespondencji.

8.11. 10:00-13:00 ZUS ul. Starołęcka 31

Stoiska informacyjne w siedzibie Oddziału:
1. NFZ (promocja zdrowia)
2. PFRON ( dostępność usług PFRON w kontekście pracy).

Back To Top
Skip to content