skip to Main Content

II etap przebudowy drogi gminnej Szewce – Dobieżyn

Burmistrz Paweł Adam oraz Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek 16 maja br. podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa i budowa drogi gminnej Szewce Dobieżyn – etap II” w wysokości ponad 3 milionów złotych.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozwój infrastruktury wielkopolskich samorządów zostało przeznaczonych łącznie ponad 30 mln zł. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński zawarł 24 umowy z 20 samorządami z 16 powiatów z całej Wielkopolski.
W tej grupie znalazła się też gmina Buk, która skutecznie ubiega się o środki zewnętrzne i tym razem otrzymała dofinansowanie na „Przebudowę i budowę drogi gminnej Szewce Dobieżyn – Etap II” w wysokości 3.154.335 zł, co stanowi 50% wartości całej inwestycji wynoszącej 6.308.671 zł. Zadanie jest na etapie postępowania przetargowego, w wyniku którego wykonawca przeprowadzi prace związane między innymi z przebudową nawierzchni, odtworzeniem rowów.
W 2019 roku, też z RFRD gmina Buk pozyskała dofinansowania w wysokości 808.231 zł na pierwszy etap tej inwestycji. W ramach tego zadania przebudowano 509 metrów drogi. Wybudowana droga posiada nawierzchnię bitumiczną, wykonane zostały także zjazdy do posesji oraz odtworzony został rów usytuowany wzdłuż drogi.
W chwili obecnej na ukończeniu jest ul. Górczaka w Buku, na budowę której gmina również pozyskała dofinansowanie RFRD w wysokości 1.644.995 zł.
Back To Top
Skip to content