skip to Main Content

Podatek w Buku – wesprzyj rozwój gminy

Do końca kwietnia trwa okres rozliczeń podatkowych. Podatek PIT to dla samorządu lokalnego znaczna część dochodów, która ma wpływ na nasze otoczenie i dofinansowanie kolejnych inwestycji. Dlatego tak ważne jest, aby każda złotówka z PIT wspierała inwestycje w miejscu zamieszkania.

Zdarza się, że mylą się te dwa pojęcia i nie pamiętamy, że obowiązek meldunkowy stracił na znaczeniu, a przede wszystkim nie jest istotny dla celów podatków. Jeżeli gmina Buk jest miejscem, gdzie faktycznie mieszkasz, gdzie uczą się dzieci, gdzie spędza się swój wolny czas, a przy tym chce się żyć coraz lepiej, wygodniej i bezpieczniej, namawiany, aby rozliczyć PIT w swojej gminie. W ten sposób jest możliwość przekazania części podatku na jej rozwój i pieniądze mieszkańców wrócą do nich w postaci nowych inwestycji.

Dochody naszej gminy w 2022 roku to ponad 75 mln zł. Na tę kwotę składa się właśnie część podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również dotacje, subwencje, wpływy z podatków i opłat lokalnych.

– W 2019 r. do gminnego budżetu wróciło 38,08 procent, w 2020 r. – 38,16 procent, w 2021 r. – 38,23 procent z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych, a w tym roku wróci 39,34 procent Dlatego im więcej mieszkańców – w uproszczeniu – rozliczy się w naszej gminie, tym więcej pieniędzy trafi do gminnego budżetu. Środki te są przeznaczone między innymi na rozbudowę infrastruktury technicznej i drogowej, oświatowej, komunikacyjnej czy rozwój kultury, sportu i rekreacji – mówi Aleksandra Szajek, Skarbnik MiG Buk.

Inwestycje wymagają funduszy

W ubiegłym roku zakończono wiele ważnych inwestycji, w tym budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego i parkingu buforowego, Wiejski Dom Kultury w Dobieżynie doczekał się kapitalnego remontu, a w trakcie budowy jest żłobek publiczny w Buku. Niedawno przebudowano i zmodernizowano stację uzdatniania wody w Kalwach, rozrosła się sieć kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi. Nieprzerwanie trwa budowa nowych dróg na terenie gminy. W poszczególnych sołectwach są remontowane placówki oświatowe i wiejskie domy kultury. Pomimo że w zdecydowanej większości inwestycje są realizowane dzięki środkom zewnętrznym, to jednak ich pozyskanie jest uwarunkowane wielkością dochodów własnych gminy.

Jak zapłacić podatek w gminie Buk?

Wystarczy na pierwszej stronie zeznania podatkowego wpisać faktyczny, aktualny adres zamieszkania oraz właściwy urząd skarbowy, a podatki popłyną do kasy gminy, w której mieszkasz. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych dokumentów.

1% dla NGO

Zachęcamy też do przekazania swojego 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Dziękujemy.

Dobrze rozliczając swój PIT, przyczyniasz się do rozwoju gminy.​

 

Back To Top
Skip to content