skip to Main Content

Pożytek publiczny i wolontariat 2022 – rozstrzygnięcie konkursu ofert (sport)

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na 2022 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 5: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wyniki zamieszczone są także w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.buk.gmina.pl/a,17572,pozytek-publiczny-i-wolontariat-2022.html

Back To Top
Skip to content