skip to Main Content

Kolejne dofinansowanie na przebudowę i budowę drogi gminnej Szewce – Dobieżyn

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3.154.335 zł na drugi etap przebudowy i budowy drogi gminnej Szewce Dobieżyn.

16 lutego br., premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Wsparcie rządowe uzyska 2328 zadań, w tym 630 powiatowych i 1698 gminnych.

W tej grupie znalazła się też inwestycja związana z II etapem przebudowy i budowy drogi gminnej Szewce – Dobieżyn. Kwota dofinansowania wynosi 3.154.335 zł, czyli połowę zaplanowanych kosztów realizacji inwestycji: 6.308.671 zł.

W 2019 roku, też z RFRD gmina Buk pozyskała dofinansowania w wysokości 808.231 zł na pierwszy etap tej inwestycji. W ramach tego zadania przebudowaliśmy 509 metrów drogi. Wybudowana droga posiada nawierzchnię bitumiczną, kolejny etap również zostanie przeprowadziny w tej technologii. Wykonane zostały także zjazdy do posesji oraz odtworzony został rów usytuowany wzdłuż drogi.

Back To Top
Skip to content