skip to Main Content

Nowe miejsca parkingowe w Buku

Zakończono budowę parkingu buforowego przy ul. Wielkowiejskiej. Przejście obok Synagogi czynne całodobowo. 

O tym, że jest to inwestycja jak najbardziej potrzebna, pisaliśmy wielokrotnie. W Buku do tej pory brakowało miejsc postojowych. Problem ten dotyczy wielu miast i większość z nich decyduje się na wprowadzenie opłat, ale Buk nie idzie ich śladem.

Obecnie trwają prace archeologiczne na rynku, a po ich zakończeniu rozpocznie się jego rewitalizacja, o czym na sesjach Rady Miasta i Gminy Buk wielokrotnie informował Burmistrz Paweł Adam. – Ta inwestycja wymaga zapewnienia alternatywnych miejsc parkingowych. Tym bardziej, że już wkrótce planowane jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji umożliwiającej rewitalizację rynku i przeprowadzenie konsultacji społecznych w tym zakresie. Trudno sobie wyobrazić prowadzenie intensywnych prac modernizacyjnych na płycie bukowskiego rynku, bez zapewnienia mieszkańcom, szczególnie okolicznych sołectw oraz lokalnym usługodawcom, handlowcom, przedsiębiorcom dostępnych miejsc parkingowych. Właśnie w tym celu budowa parkingu przy ul. Wielkowiejskiej (za budynkiem Sali Miejskiej) jest niezbędna – mówił Burmistrz Paweł Adam.

Inwestycja związana z parkingiem buforowym objęła budowę parkingu z 60 miejscami postojowymi (w tym 3 miejsca dla autobusów i 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych), drogi manewrowej, chodnika, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej i istniejącego zjazdu na drogę wojewódzką nr 306. Zagospodarowanie terenów zieleni było istotnym elementem prac inwestycyjnych i aż 2/3 działki udało się przeznaczyć na ten cel. Do nasadzenia wykorzystano odmiany drzew liściastych, które są odporne na warunki miejsca oraz mają małe wymagania co do stanowiska i gleby. Są to m.in. klony, lipy, jarząb pospolity. Też z uwagi na zapewnienie ładu przestrzennego, tradycyjne ogrodzenie zastąpiono szpalerem tui, które stworzą naturalny parkan. Aby zachować zabytkowy charakter tego miejsca, inwestycja została wzbogacona o lampy stylizowane na wzór dawnej synagogi.

Przy Sali Miejskiej, przez całą dobę począwszy od dnia 16 czerwca br. otwarte będzie przejście łączące parking z rynkiem. W godz. od 5:00 do 22:00 czynna będzie toaleta tuż obok przejścia, przy Sali Miejskiej. Obiekt w całości jest monitorowany, podobnie jak większość instytucji użytku publicznego oraz newralgicznych skrzyżowań w Buku.

Nowy parking buforowy nie tylko zapewnia miejsca postojowe i zdecydowanie odciąży rynek od zatłoczenia, ale też powinien stać się atrakcyjnym miejscem na mapie zieleni naszej gminy. Na to zadanie gminie udało się pozyskać środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ostateczny koszt inwestycji wyniósł 1.066.998,66 zł.

Zachęcamy i prosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do korzystania z parkingu. W naszym wspólnym interesie jest, aby odciążyć zatłoczony autami rynek i sprawić, by był bardziej przyjazny dla ruchu pieszego.

Back To Top
Skip to content