skip to Main Content

Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości

W celu poprawy bezpieczeństwa, w niebezpiecznych miejscach w gminie, zostało zainstalowanych kolejnych 12 radarowych wyświetlaczy prędkości. Ich lokalizacja: w Otuszu – 2 sztuki, w Wysoczce – 2, przy ul. Grodziskiej w Buku – 2, w Sznyfiniu – 2, przy ul. Bukowskiej w Dobieżynie – 2, w Dobrej – 1, Kalwach – 1. Koszt zadanie zrealizowanego z budżetu gminy wynosi 279.592 zł.

Wcześniej – dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska w Priorytecie III „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” – zainstalowano 15 wyświetlaczy. Koszt zadania: 303.990 zł.

– Radarowe wyświetlacze mają duże znaczenie prewencyjne. Takie urządzenie jest doskonale widoczne z daleka i skutecznie zwraca uwagę kierowcy. Zastosowany model wyświetlacza prędkości ma możliwość programowania i modyfikacji wyświetlanych treści. Urządzenia pokazują nie tylko prędkość jazdy, ale też inne komunikaty: przy szkołach – „uwaga szkoła”, w pozostałych miejscach: „uwaga, piesi”. Dodatkowo, jeżeli temperatura powietrza spadnie poniżej zera pojawi się komunikat, na przykład: „uwaga, ślisko” – mówi burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam.

To nie koniec działań gminy w poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dzięki dofinansowaniu unijnemu, w listopadzie ub.r., zakupiono trzy mobilne miasteczka rowerowe dla szkół podstawowych: w Buku, Szewcach, Niepruszewie. W miasteczkach konsekwentnie realizowana jest nauka przepisów ruchu drogowego, ale przede wszystkim odbywa się nauka jazdy na rowerze.

Edukacja komunikacyjna inwestycją w bezpieczeństwo

Ponadto w najbliższym czasie zostanie wszczęta realizacja zadania „Doświetlenie  przejść dla pieszych” na ul. Dworcowej i ul. Przykop (przy Dziennym Domu Opieki Medycznej).

Back To Top
Skip to content