skip to Main Content

Edukacja komunikacyjna inwestycją w bezpieczeństwo

Dla trzech szkół podstawowych w gminie: w Buku, Szewcach i Niepruszewie gmina zakupiła trzy mobilne miasteczka rowerowe. Te atrakcyjne pomoce dydaktyczne to kompleks obiektów w wersji mobilnej, przeznaczony do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze.

W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie, w szczególności pieszych, gmina korzystając z dofinansowań zewnętrznych, podejmuje kolejne inwestycje. W pierwszej kolejności podejmowane są działania, aby na ulicach i drogach użytkowanych przez dzieci i młodzież szkolną oraz rodziców dowożących dzieci do szkół było bezpiecznie. Na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa w gminie” gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 117 tys. zł z funduszy unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko w Priorytecie III „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multiomodalnego”.

W zakresie tych działań zakupione zostały trzy mobilne miasteczka rowerowe dla trzech szkół podstawowych w gminie. Koszt inwestycji: 137.807 zł. – Budowa miasteczka to jedna część zadania, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszej gminie. Ucząc się bezpiecznego poruszania rowerem dzieci będą bardziej świadomymi uczestnikami ruchu drogowego jako piesi i rowerzyści, a w przyszłości także kierowcami. I tym samym edukacja komunikacyjna jest inwestycją w bezpieczeństwo – mówi burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam.

W celu obsługi mobilnego miasteczka rowerowego dyrekcja i nauczyciele przeszli odpowiednie przeszkolenie. A w tym tygodniu, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szewcach zostało rozłożone mobilne miasteczko. Uczniowie kl. 4-8 przypominali sobie przepisy ruchu drogowego, tym samym doskonale się bawiąc.

Ponadto, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeszcze w tym roku zakupionych i zamontowanych zostanie 15 wyświetlaczy prędkości na terenie gminy oraz wdrożone zostaną inne elementy bezpieczeństwa drogowego.

Back To Top
Skip to content