skip to Main Content

Zgromadzenie WTR w bukowskiej synagodze

W gościnnych progach Miasta i Gminy Buk, 26 stycznia odbyło się XIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

Obrady pod przewodnictwem starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego przebiegały w Sali Miejskiej (dawnej synagodze), a uczestniczyli w nich przedstawiciele samorządów tworzących ZZPG „Wielkopolski Transport Regionalny”. W tym wyjątkowym miejscu przyjęto cztery uchwały, a obrady pierwszego w tym roku zgromadzenia odbyły się w miłej scenerii Sali Miejskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk, jednocześnie jeden z członków Zarządu ZPG „Wielkopolski Transport Regionalny” i gospodarz zgromadzenia Paweł Adam podziękował za nobilitacje, że miejsce spotkania mogło się odbyć w Buku, w budynku dawnej synagogi zrewitalizowanej ze środków unijnych; zaprosił też do zwiedzania tego historycznego budynku. Przy okazji poinformował, że z danych przedstawionych przez biuro ZPG WTR wynika, że bezpłatna komunikacja w naszej gminie przewiozła 55 tys. pasażerów, co na liczbę mieszkańców 12,5 tysiąca mieszkańców jest wynikiem bardzo dobrym.

Back To Top
Skip to content