skip to Main Content

Konkursy na pożytek publiczny i wolontariat

Konkurs ofert na 2023 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 1: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

ZARZĄDZENIE NR 17/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Buk w 2023 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin składania ofert: do dnia 17 lutego 2023 r. do godz. 14:00

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
Oferta realizacji zadania publicznego – wzór
Wizytówka koperta WZÓR


Konkurs ofert na 2023 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 2: Ochrony i promocji zdrowia.

ZARZĄDZENIE NR 14/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Buk w 2023 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin składania ofert: do dnia 17 lutego 2023 r. do godz. 14:00

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2023
Oferta realizacji zadania publicznego – wzór
Wizytówka koperta WZÓR


Konkurs ofert na 2023 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 4: turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Buk w 2023 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin składania ofert: do dnia 17 lutego 2023 r. do godz. 14:00

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2023
Oferta realizacji zadania publicznego – wzór
Wizytówka koperta WZÓR


Konkurs ofert na 2023 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 5: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

ZARZĄDZENIE NR 16/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Buk w 2023 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin składania ofert: do dnia 17 lutego 2023 r. do godz. 14:00

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16 2023 z dnia 26 stycznia 2023 r
Oferta realizacji zadania publicznego – wzór
Wizytówka koperta WZÓR


Konkurs ofert na 2023 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 6: Kultury, sztuki, oświaty i edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego

ZARZĄDZENIE NR 13/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Buk w 2023 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin składania ofert: do dnia 17 lutego 2023 r. do godz. 14:00

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2023
Oferta realizacji zadania publicznego – wzór
Wizytówka koperta WZÓR

Back To Top
Skip to content