skip to Main Content

Uroczyste otwarcie miejskiego żłobka „Bukowianka”

– Dzisiejszy dzień jest dla nas wyjątkowy, tak bardzo wyczekiwany, zarówno przez rodziców małych dzieci, jak i przez całe nasze społeczeństwo miasta Buk. Żłobek powstał na miarę XXI wieku, jest i będzie wizytówką naszej gminy, a stworzone warunki pozwolą naszym dzieciom poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania, a nam sprawować należytą opiekę nad ich bezpieczeństwem i rozwojem – mówiła pani dyrektor miejskiego żłobka „Bukowianka” Sławomira Polcyn.

5 września br. odbyło się uroczyste otwarcia pierwszego w gminie miejskiego żłobka – „Bukowianka”. Placówka działa już od ponad miesiąca, bo rozpoczęła swoją działalność 25 lipca br.

Na symbolicznym otwarciu obecni byli: pani Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek, która reprezentowała nieobecnego z powodu choroby Burmistrza MiG Buk Pawła Adama; Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński, ks. prałat Andrzej Szczepaniak, Maria Nieznalska-Kaseja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wojewódzkiego, radni Rady MiG Buk, pracownicy urzędu, dyrektorzy jednostek podległych urzędowi, placówek oświatowych gminy, kadra żłobka oraz najbardziej zainteresowani: rodzice z dziećmi.

Nie zabrakło podziękowań dla wszystkich, którzy przyczynili się do budowy nowego żłobka. Najwięcej słów uznania padło pod adresem burmistrza: za podjęcie inicjatywy, determinację, upór i konsekwencję w realizacji tej niełatwej inwestycji. Dyrektor miejskiego żłobka „Bukowianka” Sławomira Polcyn na ręce pani Skarbnik MiG Buk Aleksandry Szajek złożyła podziękowania dla burmistrza, na pozór żartobliwa rymowanka wyrażała słowa płynące z głębi serca: „Teraz do Pana chciałabym słów kilka skierować, by w imieniu małych, bukowskich dzieci z serca podziękować! My wszyscy doskonale wiemy, że żłobka Bukowianka powstanie to nie było łatwe zadnie. Wiele miesięcy trwały analizy, projekty i dyskusje, co w końcu doprowadziło, że marzenie Pana Burmistrza się spełniło!”.

Przypomnijmy, że gmina na realizację tej inwestycji pozyskała dofinansowanie z rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” oraz ze środków unijnych WRPO na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2,2 mln zł, a z budżetu gminy przeznaczono na zadanie jedną czwartą tej kwoty. – Żłobka by nie było, gdyby nie nabycie tego obiektu w 2020 roku, potem jego rewitalizacja, a następnie całkowita przebudowa. Trzeba jeszcze raz podkreślić, że budowa placówki była możliwa dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym – mówił Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Rady MiG Buk Tomasz Plewa i dodał, że obok żłobka ma powstać Centrum Integracji Międzypokoleniowej – tym samym gmina stara się zaspakajać potrzeby zarówno tych najmłodszych, jak też i starszych mieszkańców.

Uroczystego otwarcia placówki poprzez przecięcie symbolicznej wstęgi dokonali przedstawiciele samorządu, żłobka i kościoła, zaś szarfę trzymało dwóch przedszkolaków z zaprzyjaźnionego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku. Następnie ks. prałat Andrzej Szczepaniak poświęcił żłobek, a pani dyrektor Sławomira Polcyn nie kryjąc wzruszenia oznajmiła: – Tym samym żłobek uważam za otwarty.

Spotkanie uświetnił występ dzieci z grupy „Motylki” z Przedszkola im. Krasnala Hałabały, który wzbudził niemały zachwyt publiczności i oklaskom nie było końca. Następnie na gości czekała kolejna niespodzianka: wspaniały tort, obowiązkowo z motywem misiów ze szpulkami nici i guzikami, nawiązującym do wcześniejszego przeznaczenie tej placówki, gdzie była szwalnia, a potem produkcja odzieży.

Na ręce pani dyrektor goście składali życzenia i upominki, w zdecydowanej większości były to prezenty „na życzenie”: przede wszystkim zabawki, ale też pomoce dydaktyczne.

Po oficjalnym otwarciu i słodkim poczęstunku, goście zwiedzili żłobek. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem nowoczesnej placówki: pięknych i nowoczesnych sal, ich wyposażenia, ogrzewania podłogowego czy placu zabaw przed budynkiem. Dało się słyszeć opinie, że to miejsce zachwyca.

Więcej o żłobku: https://buk.gmina.pl/7778-miejski-zlobek-bukowianka-rozpoczyna-dzialalnosc/

Back To Top
Skip to content