skip to Main Content

Badania Klimatu Rowerowego 2022

W 2020 roku odbyły się pierwsze Badania Klimatu Rowerowego, zbierające informacje o jakości korzystania z roweru w Polsce. Wówczas zebrano dane od niemal 10 000 respondentów, z 90 miejscowości.
Do końca grudnia 2022 r. można wziąć udział w drugiej edycji badań. Ankieta zamieszczona jest na stronie www.rowerowyklimat.pl.
Badania próbują znaleźć odpowiedzi na te pytania:
  • Czy Twoja miejscowość traktuje ruch rowerowy wystarczająco poważnie?
  • Czy jazda rowerem w Twojej miejscowości sprawia radość, czy jest raczej źródłem stresów?
stwarzając wielowymiarowy obraz sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach Polski. Umożliwia to wsparcie argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.
Organizatorem Badani Klimatu Rowerowego jest Polska Unia Mobilności Aktywnej.
Back To Top
Skip to content