skip to Main Content

Granty PPGR – zobowiązania dla grantobiorców

Przypominamy, iż osoby, które otrzymały wsparcie w ramach Projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Umowa o powierzenie Gminie Buk grantu nr 1432/2022, zobowiązane są do składania oświadczenia o utrzymaniu efektów projektu, co dwa miesiące (od daty otrzymania sprzętu), przez okres dwóch lat.

Oświadczenie do pobrania: Oświadczenie

Back To Top
Skip to content