skip to Main Content

Miejski żłobek „Bukowianka” rozpoczyna działalność

25 lipca br. rozpoczął swoją działalność nowo otwarty miejski żłobek przy ul. Dobieżyńskiej 1A w Buku, który jest pierwszą tego typu placówką w gminie. Dzisiaj i jutro odbywają się dni adaptacyjne. To jest czas na zapoznanie się i oswojenie, zarówno dzieci jak i rodziców z nowym środowiskiem oraz z nową sytuacją – mówi Sławomira Polcyn, dyrektor „Bukowianki”.

Bukowianie dobrze pamiętają, że przed laty w tym miejscu była szwalnia „Bukowianka” – wtedy największa firma w Buku, która zajmowała się produkcją głównie koszul męskich. W grudniu 2018 roku podjęto decyzję o zamknięciu firmy, a w sierpniu 2020 roku gmina zakupiła obiekt i stała się właścicielem terenu wraz z częścią obiektów położonych przy ul. Dobieżyńskiej.

Niezbędne dofinansowanie unijne

Z uwagi na uruchomienie programów pomocowych ze środków unijnych związanych z możliwością utworzeniem żłobka, gmina podjęła decyzję o zagospodarowaniu jednego z budynków o powierzchni ok. 200 m² i jego przeznaczeniu na cele oświatowe. Istniejący budynek, gdzie wcześniej znajdowała się szwalnia nie był do tego przystosowany. Na mocy uchwały Rady Miasta i Gminy Buk z dn. 22 czerwca 2021 roku utworzono Miejski Żłobek „Bukowianka” w Buku. W związku z tym konieczne było opracowanie projektu na przebudowę obiektu w celu otworzenia żłobka. Wymienić trzeba było prawie wszystkie elementy budynku, począwszy od instalacji po elementy konstrukcyjne. W ramach inwestycji przeprowadzono zostały prace związane ze stolarką okienną i drzwiową, ocieplono ściany zewnętrzne oraz dach, zmieniono układ funkcjonowania pomieszczeń, wykonano również prace instalacyjne, założono nowe sanitariaty i przygotowano zaplecze kuchenne.

Na tak ważną inwestycję należało wygospodarować pieniądze w budżecie gminy, a ponadto pozyskać dofinansowanie ze środków programu unijnego oraz programu rządowego. Koszt projektu wyniósł ponad 2,2 mln zł, z czego dopłata w wysokości 1.492.575 zł to dofinansowanie pozyskane z programów: „Maluch+” i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (z programu „Maluch+” – 666.000 zł, z programu WRPO – 832.575 zł).  Zgodnie z przeznaczeniem programu, rodzice doświadczający trudności z funkcjonowaniem zawodowym z powodu braku opieki nad dzieckiem do lat 3, mają szansę wrócić na rynek pracy. Po ustaniu dofinansowania z UE, które będzie trwać trzy lata, żłobek będzie utrzymywać gmina ze środków własnych, ale nadal ubiegając się także o środki zewnętrzne.

– Zmiana terminu oddania placówki do użytku była związana między innymi z sytuacją pandemiczną, kryzysem na rynkach pracy i dystrybucji materiałów, trudnościami z wyłonieniem wykonawców, drastycznym wzrostem cen. Jedna z przyczyn opóźnień wynika ze zmiany lokalizacji źródła ogrzewania w budynku, a z tym związana konieczność zawarcia nowych umów, wygospodarowanie miejsca na nową kotłownię i przedłużające się procedury odbiorcze – mówi Ilona Dębska, kierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej w urzędzie Miasta i Gminy Buk.

Odpowiedź na potrzeby rodziców

Kameralny żłobek miejski „Bukowianka” mieści się w parterowym, nowoczesnym i funkcjonalnym budynku. Przy jego budowie użyto nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-budowlane stosowane w tego typu placówkach. Żłobek ma dwie sale do zabaw, szatnię, dwa pomieszczenia kuchenne, dwie łazienki (dla dzieci i personelu), pomieszczenie techniczne, pokój dla opiekunów, pomieszczenie socjalne. Obiekt dysponuje ogrzewaniem podłogowym. „Bukowianka” została wyposażona w sprzęty i pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dzieci. Z sali głównej jest wyjście na taras z płytami gumowymi i plac zabaw, dzięki czemu na spacery nie trzeba wychodzić poza teren budynku. Posiłki nie są przygotowywane na miejscu, ale są dostarczane przez firmę cateringową, która specjalizuje się w zakresie świadczenia tego typu usług.

Placówka jest czynna pięć dni w tygodniu, w godz. od 7:00 do 18:00, a zajęcia są prowadzone zgodnie z planem opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym dostosowanym do możliwości rozwojowych dzieci.

– Żłobek jest odpowiedzią na potrzeby rodziców, chcących skutecznie łączyć życie rodzinne z aktywnością zawodową. Ta inwestycja była bardzo oczekiwana, zarówno przez rodziców małych dzieci, jak i przez całą lokalną społeczność. Obiekt nie tylko zyskał nowe życie i będzie służyć najmłodszym mieszkańcom, ale jest kolejnym w gminie budynkiem zrewitalizowanym – mówi burmistrz MiG Buk Paweł Adam. I kontynuuje: – W momencie aplikowania o środki zewnętrzne dla prowadzenia tego typu placówki musieliśmy wówczas mieć na uwadze obostrzenia i ograniczenia związane z pandemią, stąd podjęliśmy odpowiedzialną decyzję, abyśmy w momencie rozpoczęcia funkcjonowania żłobka przyjąć 19 dzieci, jednak docelowo budynek jest przygotowany, abyśmy mogli przyjąć w przyszłości 39 dzieci. Mając na uwadze dalszy rozwój gminy już teraz rozważamy, aby gmina samodzielnie bądź w partnerstwie z innymi podmiotami mogła w przyszłości zwiększyć liczbę miejsc dedykowanym dzieciom w wieku żłobkowym. Swego czasu osobiście zabiegałem, jeszcze nie będąc burmistrzem, abyśmy skutecznie pozyskali na ten cel środki zewnętrzne i dobrze się stało, że jako gmina staliśmy się właśnie teraz beneficjentem w ostatnim już naborze konkursowym w minionej finansowej perspektywie unijnej. Zapewniam jako burmistrz, na tym przykładzie inwestycyjnym jak i innych, na które pozyskaliśmy środki, że nie poprzestaniemy na swoich staraniach, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców.

Centrum Integracji Międzypokoleniowej

Teren „Bukowianki” pozwala na rozbudowę i zagospodarowanie na cele innych i pokrewnych usług społecznych. Obok placówki opiekuńczej dla dzieci ma powstać także Centrum Integracji Międzypokoleniowej, które będzie miejscem spotkań i aktywności mieszkańców szczególnie w podeszłym wieku. Głównym jego celem ma być zapewnienie osobom w różnym wieku możliwości udziału w wielu formach integracji międzypokoleniowej w samym centrum naszego miasta.

Back To Top
Skip to content