skip to Main Content

Obszar żerowania bobrów

Na terenach przyległych do Jeziora Niepruszewskiego ustawione zostały tablice, które informują o występowaniu na tym obszarze bobra europejskiego. Ostrzegają również o niebezpieczeństwie w postaci złomów drzew, które powstały w wyniku żerowania bobra.

Bóbr europejski jest gatunkiem objętym ochroną częściową. Ze względu na doskonałe działania melioracyjne uważany jest za sprzymierzeńca człowieka w zakresie zwiększania retencji wody, zwłaszcza na terenach leśnych.

Back To Top
Skip to content