skip to Main Content

Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi pomiędzy ul. Jana Pawła II oraz Głównym Punktem Zasilania – GPZ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi pomiędzy ul. Jana Pawła II oraz Głównym Punktem Zasilania – GPZ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

1. Projekt uchwały – tekst planu – Wielka Wieś_GPZ
1a. Uzasadnienie do projektu uchwały – Wielka Wieś_GPZ
2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały – rysunek planu – Wielka Wieś_GPZ
3. Prognoza oddziaływania na środowisko – Wielka Wieś_GPZ

 

Back To Top
Skip to content