skip to Main Content

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Miasta i Gminy Buk oraz lista punktów dystrybucji tabletek jodku potasu

W dn. 05.09.br. w urzędzie MiG Buk odbyło się spotkanie w sprawie dystrybucji tabletek jodku potasu, w trakcie którego przedstawiono opracowany plan dystrybucji preparatów jodowych dla mieszkańców MiG Buk. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele urzędu, sołtysi, dyrektorzy podległych jednostek urzędu, które będą prowadziły obsługę punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie MiG Buk. Podjęto stosowne ustalenia w celu zapewnienia działań w przypadku konieczności dystrybucji tabletek jodku potasu w związku ze zdarzeniem radiacyjnym.

Zgodnie z zaleceniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji gmina Buk realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Ich wydanie mieszkańcom nastąpi tylko w wypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej. Z informacji, które otrzymujemy z administracji rządowej wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak należy się do niego wcześniej przygotować. Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu wraz z ulotką informacyjną rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie wojewody wielkopolskiego.

Wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy, w zależności od miejsca zamieszkania.

Miasto Buk + sołectwo Wielka WieśPozostałe sołectwa na terenie gminy

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Miasta i Gminy Buk.

1. Wydawanie preparatów jodowych wraz z ulotkami informacyjnymi następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia. Może się zdarzyć odbiór przez 70-latka tabletek dla członków rodziny.
2. Preparaty wydaje się osobom zameldowanym/zamieszkującym gminę Buk.
3.Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
4. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.
5. Nie ma możliwości przyjęcia preparatów jodowych na obszarze obiektów wydawania. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem wydawania.
6. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze – w momencie wystąpienia takiego zagrożenia zostanie wysłany sms do mieszkańców o konieczności podjęcia niezbędnych działań.
7. Czas na przeprowadzenie akcji jodowej określony został na 6-8 godzin liczonych od przekazania informacji o konieczności przeprowadzenia działań interwencyjnych polegających na dystrybucji wśród mieszkań preparatów jodowych.

Pliki do pobrania

Ulotka informacyjna producenta Jodku Sodu TFZ 65 mg

Back To Top
Skip to content